Będzie więcej niepełnosprawnych w urzędach

Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, pracownikach samorządowych i niektórych innych ustaw stwarza szansę zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Nowe przepisy przewidują, że jeżeli wśród pięciu najlepszych kandydatów na urzędnika znajdzie się osoba niepełnosprawna to będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu. Dotyczyć to ma urzędów, w których wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością jest niższy niż ustawowe 6 proc., a tych jest znakomita większość.

Wymagania wobec takiego pracownika będą podzielone na niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku oraz dodatkowe, konieczne do poprawnego wypełniania obowiązków. Ogłoszenie o naborze będzie musiało zawierać informację o czynnikach lub ich braku – utrudniających pracę na danym stanowisku.

Obecnie poziom zatrudnienia tych osób jest niski i w wielu urzędach nie przekracza wymaganych 6 proc. Urzędy wolą płacić ustawowe kary na PFRON niż zatrudniać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. W marcu br. żaden urząd marszałkowski nie spełniał wymogu 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również