W Poznaniu o lokalnym rynku pracy

23 maja br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu miało miejsce spotkanie poświęcone sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. Udział w nim wzięli m.in. członkowie Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta w 2007 roku.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Do jej zadań należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów miejskich programów działań na rzecz tej grupy osób, ocenę realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością. W skład Rady Wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działaniami na rzecz tych osób, reprezentant Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych oraz pełnomocnik prezydenta Miasta Poznania ds. osób niepełnosprawnych.

W trakcie spotkania omówiono m.in. następujące kwestie:
– strukturę niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, ich wiek, staż pracy i posiadane kwalifikacje, analizując jak te kwestie przekładają się na ich sytuację na rynku pracy,
– zaprezentowano formy wsparcia skierowane do bezrobotnych osób niepełnosprawnych świadczonych przez urząd.

Spotkanie było okazją do obejrzenia rozwiązań architektonicznych zastosowanych celem udostępnienia dla osób z niepełnosprawnością w budynku PUP w Poznaniu.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również