Wsparcie blisko 90 tys. OzN w obszarze rynku pracy

Program Dostępność Plus, wyzwania otwartego rynku pracy czy też rola aktywizacji zawodowej i społecznej osób z orzeczoną niepełnosprawnością to główne tematy Kongresu zorganizowanego 3 grudnia z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

W wydarzeniu, które odbyło się w Rzeszowie, uczestniczyli m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister rodziny Paweł Wdówik i prezes PFRON Kszysztof Michałkiewicz. Wzięli oni udziałw inauguracji Kongresu oraz w panelu dyskusyjnym pn. „Holistyczne spojrzenie na sferę aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami”.

– Już od ponad 15 lat wspieramy realizację różnego typu projektów i inicjatyw, których celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Dzięki przedsięwzięciom finansowanym m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przez ten czas już blisko 600 tys. osób z niepełnosprawnościami skorzystało m. in. z pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia, włączeniu społecznym czy też różnego rodzaju działań edukacyjnych. Tylko w obszarze rynku pracy po wsparcie sięgnęło blisko 90 tys. osób z niepełnosprawnościami. Ogółem blisko 1 mln osób z niepełnosprawnościami zostało objętych inicjatywami współfinansowanymi z EFS – podkreśliła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Tylko na nowe rozwiązania systemowe na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 zaplanowano blisko 2 mld zł – dodała wiceszefowa MFiPR.

Podczas gali zamknięcia, która odbyła się w auli na Uniwersytecie Rzeszowskim, Małgorzata Jarosińska-Jedynak otrzymała od organizatorów dyplom z podziękowaniami za „wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością”.

Organizatorem Kongresu, który odbył się przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, są:  Fundacja Optea, Uniwersytet Rzeszowski i portal pracy „iPRACUJZDALNIE.pl”. Wydarzeniu towarzyszył Mikołajkowy Jarmark Pracy, podczas którego przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz innych organizacji zaprezentowali i sprzedawali swoje rękodzieła.

Info i fot. MFiPR, oprac. rhr/

Data publikacji: 05.12.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również