Wyższe wpłaty na PFRON od 1 marca 2013 r.

Pracodawcy, którzy dokonują wpłat na PFRON powinni przewidzieć, że od marca 2013 r. wydatki na ten cel będą wyższe, co jest wynikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie którego ustalana jest wysokość wpłat.

11 lutego 2013 r. prezes GUS ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012 r. wyniosło 3690,30 zł. Oznacza to, że od marca pracodawcy muszą przelewać do PFRON kwoty w wysokości stanowiącej iloczyn 40,65 proc. tego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wysokości 6 proc. a rzeczywistym poziomem zatrudnienia tych osób.

(rhr)

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również