„Zatrudniaj, oszczędzaj, rozwijaj firmę…” w Poznaniu

Po sukcesie ubiegłorocznej konferencji "Zatrudniaj, oszczędzaj, rozwijaj firmę - zatrudnianie osób z niepełnosprawnością jako pomysł na wdrażanie racjonalnej polityki rynku pracy", skierowanej do pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby z niepełnosprawnością Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza na drugą edycję spotkania, które odbędzie się 19 maja 2011 r., w godz. 10.00 - 14.00 w Sali Sesyjnej im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Urzędu Miasta Poznania (parter), przy Pl. Kolegiackim 17.

Poniżej wstępny program konferencji:
– 10:00 – 10:15 – Rozpoczęcie (prezes WIFOON Konrad Kołbik)
– 10:15 – 10:40 – System dofinansowań do zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością ze środków PFRON (w tym zmiany w ustawie o rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)
– 10:40 – 11:00 – Możliwości uzyskania dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środków Urzędu Miasta Poznania (w tym dofinansowania utworzenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej)
– 11:00 – 11:45 – Warunki zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością z perspektywy Państwowej Inspekcji Pracy i w kontekście zmian w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (przedstawiciel PIP)
– 11.45 – 12.00 – Przerwa kawowa
– 12:00 – 12:30 – Prezentacja działań Poznańskiego Centrum Wspierania Rozwoju Zawodowego Osób Niepełnosprawnych (WIFOON)
– 12:30 – 12:45 – Prezentacja Fundacji Szansa dla Niewidomych („Niewidomi na rynku pracy – jak skutecznie wykorzystać ich ogromny potencjał w oparciu o nowoczesne technologie”)
– 12:45 – 13:00 – Prezentacje dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne)
– 13:00 – 14:00 – Panel dyskusyjny z udziałem pracodawców, przedstawicieli instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych
– 14:00 – 14:15 – Podsumowanie konferencji, rozdanie ankiet ewaluacyjnych
– 14:15 – 14:45 – Poczęstunek

Pracodawców (także z organizacji pozarządowych) WIFOON zaprasza do udziału w konferencji – wystarczy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy i nadesłać go e-mailem na adres: poznanskiecentrum@wifoon.pl do dnia 15 maja 2011 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem WIFOON: tel./fax: 61 650 01 27 lub 61 823 47 91.

Udział w konferencji nie wiąże się dla uczestników z żadnymi kosztami!

Formularz zgłoszeniowy

Info: WIFOON

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również