Zmiana zasad refundacji składek na ubezpieczenie społeczne

W związku z wejściem w życie z dniem 8 marca 2011 r. rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 50, poz. 260) (pobierz), począwszy od wniosków za czerwiec 2011 r., osoby niepełnosprawne ubiegające się o refundację emerytalnej i rentowej składki ZUS, składają wniosek WN-U-G wyłącznie na nowym formularzu (dotyczy również korekt za okresy wcześniejsze), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia (pobierz).

Wdrożenie nowego wzoru druku do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), przewidywane jest na lipiec 2011 r. Do czasu wdrożenia modyfikacji do SODiR wniosek za miesiąc czerwiec 2011 r., należy przesłać w formie papierowej, na druku określonym ww. rozporządzeniem zmieniającym.

Ponadto – zgodnie z przepisami ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji… (Dz.U. z 2010 r., nr 226, poz. 1475) od 1 czerwca 2010 r. – kwoty miesięcznej refundacji zostają zróżnicowane w zależności do stopnia niepełnosprawności w sposób następujący:
– dla stopnia lekkiego: 30 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
– dla stopnia umiarkowanego: 60 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
– dla stopnia znacznego: 100 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Od 1 czerwca br. zmianie uległy zatem wysokości kwot refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób z niepełnosprawnością prowadzących własną działalność gospodarczą.
W przypadku opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, tj. 514,33 zł (składka emerytalna: 393,41 zł, składka rentowa: 120,92 zł) wysokość kwot refundacji w zależności od stopnia niepełnosprawności będzie następująca:
– dla stopnia lekkiego: 154,30 zł
– dla stopnia umiarkowanego: 308,60 zł
– dla stopnia znacznego: 514,33 zł.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również