Długo oczekiwane rozporządzenie w sprawie dodatkowych kosztów podpisane

22 kwietnia minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków PFRON.
Wchodzi ono w życie z dniem ogłoszenia, a obowiązywać będzie do 30 czerwca 2014 roku.

Data publikacji: 8.05.2009 r.

 

pobierz
Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również