Absolwent pomoże aktywnej młodzieży

Od 1 grudnia 2008 roku do końca bieżącego roku realizowany jest unijny projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy". Nazwany został roboczo „Absolwent", bo stworzony został z myślą o młodych, rozpoczynających karierę zawodową. Ma pomóc niewidomym w realizacji ich marzeń związanych z przyszłą pracą. Inicjatywa koncentruje się nie tylko na aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych wzrokowo, ale także zmierza do zmiany sposobu postrzegania takich osób w społeczeństwie, przede wszystkim wśród pracodawców.

Liderem projektu jest PFRON, partnerami Polski Związek Niewidomych i Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, instytucją wdrażającą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Autorzy projektu uznali, że osobom niewidomym potrzebna jest przede wszystkim motywacja i przekonanie, że dzięki własnemu wysiłkowi i nowym umiejętnościom mogą być efektywnymi i samodzielnymi pracownikami. Niewiele osób niewidomych pracuje zawodowo, dlatego w pierwszej kolejności trzeba pomóc im wejść na rynek pracy, sprawić, by byli kreatywni i konkurencyjni. Program ma niwelować ich problemy, usuwać rozterki i obawy. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie w postaci diagnozy predyspozycji zawodowych, cyklu certyfikowanych warsztatów i szkoleń, a na końcu płatnych staży zawodowych.
Istotne jest także wyrobienie przekonania, że niepełnosprawni wzrokowo mogą być samodzielni i z powodzeniem mogą podjąć pracę na wielu stanowiskach. Znane są przecież profesje, które osoby niepełnosprawne wzrokowo z powodzeniem wykonują. Są niewidomi nauczyciele, informatycy, dziennikarze, tłumacze. Zaprzeczają oni stereotypom, że niewidomy może być tylko stroicielem fortepianów, masażystą albo wikliniarzem. Lista zawodów jest przecież znacznie szersza.
„Absolwent” przekonuje, że warto realizować marzenia, nie poddawać się i dążyć do celu. Zachęca do wyjścia z domu, pokonania lęku. Nawet w środowisku niewidomych panuje przekonanie, że jak już ktoś z nich ukończy studia i pracuje zawodowo, to jest wyjątkowy. Ten kolejny stereotyp projekt „Absolwent” ma zmienić.
– Młodzi niewidomi boją się zdawać na studia, bo myślą, że sobie nie poradzą – mówi Małgorzata Pacholec, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych. – Trzeba walczyć o marzenia. Nie wolno się poddawać. Inny problem to zbyt opiekuńczy rodzice, którzy chcą całe życie prowadzić za rękę.
Do „Absolwenta” mogą się zgłaszać uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz absolwenci tych szkół (do 12 miesięcy po ich ukończeniu) mający skończone 16 lat, z ostrością wzroku mniejszą niż 3/60 (0,05) lub polem widzenia mniejszym niż 20 stopni, posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zapisy odbywają się w 16 biurach regionalnych na terenie całego kraju.
MaC

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również