Od sierpnia charytatywne sms-y bez VAT


W Dz.U. 2010 nr 96 poz. 623 zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów z 2 czerwca dotyczące zwolnienie z podatku VAT sms-ów przesyłanych na cele dobroczynne. Rozporządzenie wejdzie w życie 4 sierpnia br.

Po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi wprowadzono przepis, który stanowi że część wpływów z wysyłanych w ramach akcji charytatywnych sms-ów, która zostanie przekazana organizacji pożytku publicznego, nie będzie podlegała opodatkowaniu. Oczywiście muszą być spełnione określone warunki. Operator i organizacja pożytku publicznego będą musiały zawrzeć stosowną pisemną umowę. Operator będzie musiał posiadać kopię pozwolenia na przeprowadzenie przez organizację pożytku publicznego zbiórki publicznej, a otrzymana kwota ma zostać przekazana na rachunek bankowy organizacji w terminie 45 dni od końca miesiąca, w którym dostawca usługi otrzymał tę kwotę. Nabywcy usługi nie będą otrzymywali w zamian innego świadczenia, np. prawa do udziału w losowaniu nagród. Organizacja pożytku publicznego nie będzie dokonywać żadnych świadczeń na rzecz dostawcy usługi z tytułu zawarcia umowy, z wyjątkiem informowania o jego udziale w zbiórce publicznej i przekazywania danych z tym związanych, w tym o wysokości zatrzymywanej przez operatora kwoty.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również