Żona opiekująca się niepełnosprawnym mężem otrzyma świadczenie pielęgnacyjne

Osoba opiekująca się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny będzie mieć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Do tej pory prawo do niego miały tylko osoby opiekujące się dziećmi.

ORZECZENIE

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 17 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) jest niezgodny z konstytucją. Zgodnie z nim świadczenie pielęgnacyjne (420 zł miesięcznie) może otrzymać matka lub ojciec opiekujący się dzieckiem, które ma orzeczoną niepełnosprawność łącznie ze wskazaniami konieczności stałej i długotrwałej opieki. Może się o nie ubiegać także opiekun faktyczny, jeśli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. Świadczenie może zostać przyznane pod warunkiem, że osoby uprawnione nie podjęły pracy lub zrezygnowały z niej, aby opiekować się dzieckiem.

Wątpliwości dotyczące tych przepisów miały dwa wojewódzkie sądy administracyjne – w Łodzi i Gdańsku. Sprawa gdańska dotyczy Bożeny T., której odmówiono świadczenia za opiekę nad pełnoletnią siostrą. W pytaniu sądu łódzkiego chodzi o podobną sprawę – Lidia K. opiekuje się niepełnosprawnym mężem. Oba sądy wystąpiły z pytaniami prawnymi do TK. Ich zdaniem obowiązujący przepis jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości, bo nie przyznaje prawa do świadczenia innym osobom niż te, które zajmują się dziećmi.

Trybunał podzielił pogląd sądów. Jego zdaniem osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, jest zdolna do pracy, ale nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny, ma prawo ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne.

Sygn. akt P 27/07

Paweł Jakubczak

Źródło: GP z dn. 21.07.2008 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również