Paraolimpijczycy w nowej ustawie

Od połowy października 2010 r. obowiązuje nowa ustawa o sporcie, która wprowadza nową definicję sportu obejmującą wszystkie formy aktywności fizycznej. Jest to akt przełomowy głównie dla sportowców z niepełnosprawnością wprowadzono bowiem do niej dodatkowe pojęcia: paraolimpijczyk i sportowiec głuchy. Ponadto do Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego stosuje się zapisy rozdziału o narodowym ruchu olimpijskim. Jest to pierwszy akt prawny, który nie różnicuje sportowców sprawnych i niepełnosprawnych.

Jednak zasadniczej kwestii, czyli finansowania sportu i sportowców niepełnosprawnych ta ustawa nie rozwiązuje. Nadal obowiązują różne ścieżki finansowania. O pełnym wyrównaniu finansowym sportowców sprawnych i niepełnosprawnych ci ostatni – przynajmniej na razie – nie marzą. Ważne jest aby przedstawiciele władz związkowych sportów osób niepełnosprawnych wpływali na władze i aby przygotowania do najbliższych Igrzysk Paraolimpijskich były prowadzone na takim samym lub podobnym poziomie jak w przypadku sportowców sprawnych. Wyniki z poprzednich Paraolimpiad i ważnych imprez sportowych wykazują, że sportowcy niepełnosprawni w pełni na to zasługują.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również