TK o zasiłku pielęgnacyjnym

15 listopada br. Trybunał Konstytucyjny orzekł - na wniosek NSA - o niezgodności z konstytucją art. 24 ust. 3 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2009 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przez nowelizacją ustawy, która została uchwalona przez Sejm 17 października 2008 r., a która weszła w życie 2 stycznia 2009 r.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału osoba, która oczekuje na ponowne orzeczenie niepełnosprawności ma prawo otrzymywać w tym czasie zasiłek pielęgnacyjny. Przed 2 stycznia 2009 r. prawo do zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby, której wygasło orzeczenie o niepełnosprawności było ustalane nie wcześniej niż od miesiąca złożenia kompletu dokumentów. Dochodziło więc do wydłużenia przerwy w otrzymywaniu świadczeń.

Taka procedura była sprzeczna z konstytucją i ograniczała prawa osób niepełnosprawnych.

J.K.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również