Konwencja wyznacza nowe cele cywilizacyjne

Konwencja wyznacza nowe cele cywilizacyjne

W dniu 1 lutego 2013 roku w Urzędzie Miasta Katowice odbyła się konferencja poświęcona Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę 6 września 2012 r. Honorowym gościem spotkania był poseł na Sejm RP Pan Marek Plura, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnicy otrzymali przygotowany przez posła materiały zawierające omówienie wybranych zapisów Konwencji, Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych i Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Poseł Marek Plura powiedział m. in.: – Konwencja staje się zobowiązaniem dla wszystkich, którzy prowadzą jakąkolwiek publiczną działalność – zarówno tych, którzy sprawują władzę na szczeblu lokalnym czy państwowym, jak i tych chociażby, którzy prowadzą różnego rodzaju działalność publiczną, handlową, usługową, otwierają sklep, muzeum czy kino. Jej zapisy tej powinny być jednak realizowane w rozsądnym wymiarze. Absolutnie nie jestem zwolennikiem wymuszania zmian za wszelką cenę, na przykład budowy wind prowadzących na poddasze archiwum jakiegoś zakładu pracy. Z takich miejsc osoby niepełnosprawne korzystają rzadko lub wcale. Uważam natomiast, że w miejscach publicznych powinien być zorganizowany system obsługi petenta lub klienta, by każdy obywatel mógł bezproblemowo załatwić swoje wszystkie sprawy.

Konwencja nie jest aktem, który jest zbiorem kar i naród, ale aktem, który wyznacza poziom rozwoju cywilizacyjnego i równego traktowania osób niepełnosprawnych. Jednym z głównych jej zadań jest upowszechnianie w świadomości społecznej tego, że osoby niepełnosprawne powinny być traktowane w życiu publicznym tak jak inni obywatele.

Na pytanie, czy dyskryminacja osób niepełnosprawnych w Polsce, w XXI wieku nie brzmi dziwnie, poseł Plura odpowiedział: – Nie, jeżeli spojrzymy na bariery nie tylko architektoniczne, ale również często mentalne czy organizacyjne to zrozumiemy, że Polak z niepełnosprawnością nie zawsze może korzystać na równych prawach z wszystkiego, co powinno być wspólne i dostępne dla wszystkich. Wtedy, kiedy na przykład osoba niepełnosprawna może na równych prawach kupić bilet kolejowy, ale nie zawsze może z niego skorzystać, gdy niepełnosprawności nie towarzyszą rozwiązania, które służą wyrównaniu szans na możliwie samodzielne życie, życie nieoparte na zasadach pomocy społecznej, ale na korzystaniu z własnych talentów, sił, energii i ambicji, których niepełnosprawnym Polakom zdecydowanie nie brakuje. Polska droga do ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych to wiele dobrych, pozytywnych zmian. Wiele sytuacji należy do czasów już na szczęście minionych. Przecież ledwie kilka lat temu w oparciu o polskie prawo, korzystając z niego, musielibyśmy stwierdzić, że nauczyciel z widoczną niepełnosprawnością nie może pracować w szkole. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu osoba niewidoma nie mogła samodzielnie i z sankcją prawną podpisywać aktów prawnych dotyczących jej samej, musiała korzystać z pomocy notariusza. Na szczęście wyżej opisane i wiele innych sytuacji ograniczających naszą samodzielność mamy już za sobą. Dzięki ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych budujemy nie tylko historię, nie tylko możemy powiedzieć o rzeczach minionych, ale przede wszystkim wyznaczamy sobie nowe cele cywilizacyjne. Konwencja to bowiem opis sytuacji optymalnej, a jednocześnie zbiór tych podstawowych praw i zasad społecznego współżycia, które stanowią o tym, iż z chwilą jej ratyfikacji niepełnosprawność przestaje być już sprawą prywatną, a staje się sprawą publiczną – zakończył poseł Plura.

Tekst i fot.: IRCa

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również