Jeśli nie ubezwłasnowolnienie…

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) ma zaszczyt zaprosić na konferencję: "Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną", która odbędzie się 28 maja 2012 r., w Warszawie w godzinach 10.00-13.00, w siedzibie Fundacji im. S. Batorego, ul. Sapieżyńska 10a.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wnioski płynące z badań przeprowadzonych przez PTPA w okresie od czerwca 2010 r. do maja 2012 roku, w ramach projektu, „Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, którego celem było przygotowanie założeń nowelizacji przepisów polskiego kodeksu cywilnego w kierunku wprowadzenia instytucji ochrony prawnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również