Projekt rozporządzenia w sprawie ZFRON

20 lutego br. na stronie BON opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zmiana dotyczy brzmienia § 8 rozporządzenia, określającego maksymalną intensywność pomocy ze środków zasilających ten fundusz. Konieczność jej wprowadzenia wynika z nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą od 1 stycznia 2010 roku pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej przekazują zaliczki na podatek od osób fizycznych w 60 proc. na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych i 40 proc. na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Osób Niepełnosprawnych.

Projekt rozporządzenia pobierz

Info: BON

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również