Projekty nowych rozporządzeń

22 lutego 2011 r. na stronie MPiPS opublikowano projekty nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rehabilitacji, przedstawiamy je poniżej.

Projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. (pobierz plik)

Załączniki:
Wn-KZ część pierwsza (pobierz plik)
Wn-KZ część druga (pobierz plik)
Wn-KZ część trzecia (pobierz plik)
Uzasadnienie do projektu (pobierz plik)

Projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. (pobierz plik)

Załączniki:
Wn-W I (pobierz plik)
Wn-W II (pobierz plik)
Uzasadnienie do projektu (pobierz plik)

Ponadto dostępne są trzy inne projekty rozporządzeń MPiPS:

Projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia. (pobierz plik)

Projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (pobierz plik)

Projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (z dnia 15 grudnia 2010 roku). (pobierz plik)

Załącznik numer 1. INF-1 (pobierz plik)
Załącznik numer 2. INF-2 (pobierz plik)
Załącznik numer 3. INF-Z (pobierz plik)

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również