Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich?

Rodzice walczący o niepełnosprawne dzieci (chyba) odnieśli sukces. Liczne pikiety i prośby w sprawie zniesienia progu dochodowego przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne w końcu zostały wysłuchane.

Do tej pory świadczenie przyznawane osobie w związku z rezygnacją z zatrudnienia w celu stałej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością było wypłacane w kwocie 420 zł, jeżeli rodzina wnioskodawcy mieściła się w kryterium dochodowym 583 zł na osobę.
Już od listopada tego roku kwota świadczenia została zwiększona do 520 zł, co wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z 11.08.2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Ponadto od 1 stycznia 2010 roku próg dochodowy ma zostać zniesiony i świadczenie ma być przyznawane na tych samych zasadach co zasiłek pielęgnacyjny, czyli do końca okresu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Zmiana ta może nastąpić wskutek przyjęcia przez rząd w październiku br. projektu tzw. ustawy okołobudżetowej, która m.in. nowelizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych z 28.11.2003 r. (druk sejmowy 2413). Jego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu nr 52, dnia 23.10.br., po czym projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii 7 innych komisji, w tym Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Jeśli projekt ten uzyska akceptację Sejmu, Senatu i prezydenta RP, będzie to wspaniała nowina dla wszystkich rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, którzy nie mogą korzystać z tego rodzaju pomocy finansowej, ponieważ przekroczyli próg dochodowy choćby o kilka groszy. Sytuacja wielu tych rodzin jest krytyczna, żyją na skraju ubóstwa, a opieka nad dziećmi z niepełnosprawnością wiąże się z nieustającymi, kosztownymi wydatkami. Ważne jest więc każde wsparcie ich budżetu domowego.
J.K.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również