Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych (CESON) funkcjonuje przy Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w ramach projektu realizowanego od 1 marca 2011. Jest jednak kontynuacją i efektem zbieranych przez wiele lat doświadczeń i podjętych już wcześniej licznych działań w tym zakresie.

logo-jadwiga

Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (partner projektu) CESON zajmuje się dostosowaniem instrumentów ekonomii społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W trakcie realizacji projektu w całej Wielkopolsce może powstać wiele grup inicjatywnych, złożonych przede wszystkim z osób niepełnosprawnych, mogących i chcących działać w sferze ekonomii społecznej.

Zaplanowano szkolenia, indywidualne i grupowe doradztwo, a dla powstających i istniejących podmiotów – pomoc w prowadzeniu księgowości, wsparcie marketingowe, prawne etc. Oficjalne otwarcie CESON nastąpi 19 kwietnia podczas konferencji inauguracyjnej.

CESON jest pierwszym w Polsce ośrodkiem wsparcia ekonomii społecznej adresowanym i dedykowanym dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie i bieżącej działalności fundacji na: www.jadwiga.org

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również