Daj się znaleźć

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym to jedyna w kraju organizacja, która od 1991 roku zajmuje się kompleksowym wspieraniem osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Jej najnowszą propozycją (ważną do końca bieżącego roku z możliwością kontynuacji do 2013 r.) jest projekt realizowany pod hasłem „Weź sprawy w swoje ręce".

Projekt jest adresowany do osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu z całej Polski, będących w wieku aktywności zawodowej, również nie posiadających orzeczenia o sprzężonej niepełnosprawności. W ramach projektu można skorzystać bezpłatnie z indywidualnych spotkań z psychologiem, rehabilitantem, okulistą, protetykiem słuchu, doradcą prawnym, zawodowym oraz specjalistą do spraw sprzętu. Część osób zaopatrzona zostanie w potrzebny sprzęt rehabilitacyjny. Wszyscy uczestnicy projektu wezmą natomiast udział w konkursie, w którym wygrać można cenne nagrody rzeczowe.

– To jest projekt który dał faktyczne i ogromne możliwości indywidualnego podejścia do beneficjenta – mówi Justyna Kalita, specjalista ds. rekrutacji Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. – Możemy zaoferować cały wachlarz wsparcia, ale nikt nie musi korzystać z całego pakietu. Ma pełny wybór – może skorzystać np. tylko z porady psychologa i ze sprzętu, tylko z usług doradcy zawodowego i trenera pracy, a może też najpierw wyjechać do ośrodka i zdiagnozować swoje potrzeby, aby rozeznać się we własnych oczekiwaniach i możliwościach. To jest faktycznie indywidualna ścieżka wsparcia. Na początku realizacji projektu obawialiśmy się, czy znajdziemy 400 osób chętnych do udziału w projekcie wśród osób głuchoniewidomych, tyle bowiem przewidywał projekt; jednak taki wskaźnik nas obowiązywał; woleliśmy go przyjąć niż nic nie robić. Działamy „na oślep”, nie wiemy ile jest osób głuchoniewidomych w Polsce – nie ma takich statystyk. Tę sprzężoną niepełnosprawność orzeka się rzadko, zazwyczaj tylko w przypadku równomiernego uszkodzenia wzroku i słuchu, podczas gdy osoby z uszkodzeniem jednego zmysłu często borykają się z uszkodzeniem drugiego; szacunkowe dane mówią o 7-8 tysiącach takich osób w kraju. Dotarcie do nich jest trudne. Dobrze układa nam się współpraca z administracją publiczną, m.in. powiatowymi urzędami pracy i zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności, które wysyłają zawiadomienia o ofercie TPG do swoich klientów. Od lutego 2009 r. w ramach realizowanego projektu objęliśmy wsparciem ponad 330 osób głuchoniewidomych. Mamy znakomitą kadrę doświadczonych specjalistów pracujących w projekcie, działamy regionalnie i staramy się dotrzeć do każdego potencjalnego beneficjenta – to są nasze atuty.
Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) i w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tpg.org.pl oraz pod numerem tel./fax: 022 635 69 70.

Mac

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również