Trzebnickie Forum Integracyjne

Trzebnickie Forum Integracyjne

Trzebnickie Forum Integracyjne ma już swoją tradycję odbyło się bowiem już po raz piąty. W ostatnią sobotę lata, 19 września, przy pięknej, słonecznej pogodzie zebrani konferowali nt. „Dzieci o specjalnych potrzebach - nowe szanse dzięki pomocnej technice". Gospodarzami - jak zwykle - była firma VERMEIREN Polska, współorganizatorami - Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych i Dolnośląskie Forum Integracyjne.

Nad sprawnym przebiegiem konferencji czuwali Sławomir Golec – wiceprezes VERMEIREN Polska, Tadeusz Krasoń – prezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz główny prowadzący i moderator dyskusji – Sławomir Piechota, poseł, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP.

– Dzieci niepełnosprawne potrzebują szczególnego wsparcia. Trzeba umieć właściwe użyć i wykorzystać nowoczesne środki techniczne, bo one pomagają im w znacznym stopniu pokonać ograniczenia wynikające z niepełnosprawności – podkreślił poseł już na wstępie konferencji. – Żeby je jednak umieć właściwie użyć i wykorzystać trzeba mieć świadomość, że same pomoce techniczne bez pracy i ciągłego wysiłku dziecka i jego otoczenia nie przyniosą oczekiwanych, a możliwych efektów. Trzeba wiedzieć gdzie i jak znaleźć niezbędne na to pieniądze. I po to spotykamy się w Trzebnicy – by nawiązywać kontakty, wymieniać informacje, porównywać nasze przekonania i opinie.

Po krótkim i bardzo interesującym wystąpieniu wiceminister edukacji narodowej Lilli Jaroń poseł Piechota opowiedział się również za współdziałaniem instytucji samorządowych, publicznych ze sferą biznesu. Tego – jak podkreślił – mogą się inni uczyć na doświadczeniach wrocławskich.

Do skorzystania z propozycji rekreacji, wypoczynku i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim zachęcał marszałek województwa Jerzy Łużniak.

Krótki film o zlikwidowaniu barier architektonicznych w Sejmie RP był świetnym przykładem koegzystencji tradycji ze współczesnością. Nie psując zabytkowego charakteru sali sejmowej zastosowano najnowocześniejsze technologie, dzięki którym posłowie na wózkach inwalidzkich mogą zabierać głos – jak pozostali – z mównicy sejmowej. Polska stała się świetlanym przykładem dla innych krajów i parlamentów, a „niemożliwe stało się możliwym” – jak podkreślił poseł Sławomir Piechota.

Referaty prezentowane na konferencji i wystąpienia prelegentów były niezwykle interesujące. Już na wstępie prof. dr hab. Alicja Chybicka, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu stwierdziła, że gwarancje konstytucyjne i ratyfikowane akty międzynarodowe mówią o olbrzymich prawach niepełnosprawnych i ich równouprawnieniu. – Konfrontacja z rzeczywistością bywa jednak bolesna i trzeba to zmienić – podkreśliła. – Dziecku niesprawnemu potrzeba jest specjalna pomoc. Integracja w kształceniu wpływa na sposób postrzegania siebie przez dzieci, na potrzebę samorozwoju, akceptacji inności, odmienności, tolerancji i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Celem integracji osób niepełnosprawnych – podsumowała profesor Chybicka – jest tworzenie w naturalnym środowisku społecznym warunków do ich rozwoju, nauki i spędzania czasu wolnego, umożliwienie im prowadzenia normalnego życia, korzystania ze wszystkich stopni szkolnictwa i zdobyczy kulturalnych.

O tym jak efektywnie korzystać z propozycji i pomocy technicznych i technologicznych, wspierających dzieci z niepełnosprawnościami mówił prof. Marek Woźniewski, dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Natomiast Beata Wielebińska, terapeuta mowy, prelegentka zastępująca na konferencji Lidię Lempart, dyrektor Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu OraToR we Wrocławiu zwróciła uwagę na to, że nowoczesne technologie bardzo pomagają np. dzieciom głuchym, ale absolutnie nie zastąpią pracy dziecka i jego bliskich pod okiem profesjonalnego terapeuty.
W niezwykle przystępny sposób, chwilami nawet zabawny i humorystyczny, o doświadczeniach architekta w tworzeniu przestrzeni szkolnej i przedszkolnej dla dzieci o specjalnych potrzebach – mówiła dr inż. arch. Anna Bać z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

O źródłach finansowania zaopatrzenia w pomoce techniczne, podając różnorodne przykłady dofinansowania ze środków NFZ i PFRON, mówiła Ewa Wójcik, kierownik Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. – Zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej jest równy dla wszystkich obywateli – przypomniała. – Świadczenia jednak są różne, zarówno technicznie jak i finansowo, tak, jak różne są potrzeby osób wymagających pomocy zdrowotnej. A powołany do pomocy osobom niepełnosprawnym PFRON nie jest jednak w stanie zapewnić wszystkim potrzebującym wystarczających środków finansowych – stwierdziła E. Wójcik.

Konferencję zwieńczyły rzeczowe wystąpienia dr. Wojciecha Skiby, prezesa Zarządu PFRON oraz Wioletty Niemiec, dyrektor Oddziału NFZ we Wrocławiu na temat sposobów i źródeł finansowania zaopatrzenia przez NFZ i dofinansowania ze środków PFRON.
Koncert zespołu Leszka Kopcia – niewidomego muzyka, redaktora radiowego – „Do czasu” zakończył konferencję. Zarówno osoba prowadzącego zespół, jak i sami jego niewidomi i niedowidzący członkowie – uzdolnieni muzycznie i wokalnie młodzi ludzie – byli najbardziej spektakularnym potwierdzeniem tezy konferencji. Najpełniej wyraził ją Tadeusz Krasoń, prezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych: – Niepełnosprawni nie potrzebują litości, współczucia, czy jałmużny, a jedynie umożliwienia im codziennego, pełnoprawnego funkcjonowania.

Iwona Kucharska
fot. Ryszard Rzebko

P9190119

W prezydium Forum od lewej: poseł Sławomir Piechota, Tadeusz Krasoń, Sławomir Golec i senator Władysław Sidorowicz

 

IMG_3786 IMG_3799

Wystawy towarzyszące Forum

 

IMG_3803

Koncert Zespołu „Do Czasu” pod kierunkiem Leszka Kopcia

 

P9190110

Goście Forum

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również