Humanizm digitalizacji

Humanizm digitalizacji

Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa we współpracy z katowickim oddziałem Telewizji Polskiej rozpoczęło realizację projektu „Niepełnosprawni w telewizji cyfrowej".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To absolutnie unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, mieszkających na terenie województwa śląskiego, mających trudności w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

tvp_katowice

Joanna Waszczak, Jerzy Nachel, Krzysztof Toboła, Jan Matuszyński,

Tadeusz Durczok na konferencji prasowej prezentującej projekt

Justyna Rudner, manager projektu, na konferencji prasowej 25 marca, w ośrodku TVP w Katowicach poinformowała o jego założeniach i spodziewanych efektach, o tym, że jego pomysł zrodził się we Francji, a dopiero dzięki uruchomieniu mechanizmów dofinansowania z funduszy unijnych mógł zostać zrealizowany także w Polsce.
Cykl szkoleń w ramach projektu zakłada zdobycie wiedzy w zakresie cyfryzacji, zapoznanie się z terminologią i zagadnieniami związanymi z obsługą urządzeń telewizyjnych, digitalizacją i kompresją sygnałów analogowych, podstaw techniki telewizyjnej, zasad obsługiwania urządzeń TV. W ramach szkolenia osoby niepełnosprawne otrzymują materiały szkoleniowe, dodatek szkoleniowy i stażowy oraz zwrot kosztów dojazdu. Po ukończeniu szkolenia uczestnikom zostaną zaproponowane staże zawodowe, w ciągu których wykorzystają w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. A potrzeby w tej dziedzinie są ogromne! Na zdigitalizowanie czekają zapisane w formie analogowej spektakle teatru telewizji, widowiska artystyczne i historyczne, filmy dokumentalne, reportaże, koncerty, relacje z wydarzeń sportowych i inne.
– Za chwilę wszystko będzie musiało być zcyfrowane. Aby jednak zmienić wielkie szafy dokumentów w „byt cyfrowy” trzeba działać rozumnie i świadomie, a nie mechanicznie. O digitalizacji trzeba myśleć humanistycznie – podkreślali Jerzy Nachel, dyrektor katowickiego ośrodka TVP i trener w projekcie Jan Matuszyński.
– Ten projekt jest bardzo trafiony, gdyby nie jego niepełnosprawni uczestnicy nasze zasoby uległyby bezpowrotnie zniszczeniu – ponad 70 ton archiwaliów! Bez tego projektu nie mielibyśmy szans na zachowanie tych dóbr – podkreślił Krzysztof Toboła, kierownik sekcji archiwizacji TVP Katowice.
Organizatorzy szkolenia zakładali naukę od podstawowych zasad obsługiwania komputera. Okazało się to niekonieczne, bo każdy z uczestników kursu – mimo ich znacznego zróżnicowania pod względem wieku – już posiadał takie umiejętności. Zainteresowanie projektem jest ogromne. Pierwsza grupa szkoleniowa licząca 16 osób rozpoczęła zajęcia od 1 marca i po 9 kwietnia rozpocznie 3,5-miesięczny staż. – Opinie trenerów są bardzo pozytywne, a baliśmy się czy osoby niepełnosprawne dadzą sobie radę. Mamy poczucie, że robimy coś bardzo fajnego – podsumowała Joanna Waszczak, kierownik działu reklamy i marketingu TVP.
Nabór na kolejne edycje w ramach cyklu szkoleniowego odbędzie się w maju i czerwcu br.

Więcej o projekcie: www.niepelnosprawniwtv.pl

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również