Informacje o projekcie „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy”

Projekt „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy" powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON".

Jego partnerami są Fundacja Nasza Ziemia oraz Stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Wsparcia projektowi udzielili: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Program REKARTON, organizacja odzysku REKOPOL oraz firma BYŚ. Mógł on zostać zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, pochodzącemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem projektu „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy”, prowadzonego od grudnia 2009 roku, jest przekonanie mieszkańców stolicy, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Ursynowa, Wilanowa i Mokotowa (Stegny i Sadyba), o konieczności segregacji odpadów opakowaniowych i wiążącymi się z nią korzyściami ekonomicznymi i dla środowiska.

Projekt jest odpowiedzią na problemy związane z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych w Polsce, w tym w szczególności w Warszawie. Obecnie z terenu stolicy do odzysku i recyklingu trafia jedynie około 12 proc. odpadów. Codziennie przeciętny mieszkaniec Warszawy produkuje ponad 1 kilogram odpadów, co oznacza, że w ciągu roku na terenie Warszawy powstaje ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych. Większość z nich trafia na składowiska, choć ponad 80 proc. z nich to surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać. Pomimo, że liczba ta z roku na rok wzrasta, to jednak poziom selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w naszym kraju jest wciąż bardzo niski, a Polska nie spełnia wymogów stawianych przez Unię Europejską w tym obszarze. Zgodnie z dyrektywami unijnymi do 2015 roku Polska powinna zwiększyć poziom odzysku i recyklingu odpowiednio do 60 proc. i 50 proc. wytwarzanych odpadów opakowaniowych, w przeciwnym przypadku poniesie konsekwencje w postaci wysokich kar finansowych.

Jedną z głównych przyczyn niskiego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce jest brak powszechnej wiedzy o tym, w jaki sposób należy prowadzić ich selektywną zbiórkę, a także brak przekonania, że warto to robić. Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” postanowiło dołożyć starań, aby zmienić ten niekorzystny stan rzeczy poprzez szereg działań prowadzonych w ramach tego projektu.

W ramach intensywnej kampanii informacyjno-edukacyjnej, której celem było dotarcie do około 300 tysięcy mieszkańców Warszawy z informacjami o tym, dlaczego warto i jak należy segregować odpady opakowaniowe, w stolicy pojawiło się 161 billboardów i ponad 2 tysiące plakatów. Mieszkańcy stolicy otrzymali również 10 tysięcy sztuk folderów informacyjnych. 60 tysięcy kilkustronicowych insertów prasowych zostało dołączonych do 3 tytułów prasy warszawskiej.
W dwudziestu szkołach podstawowych w Warszawie przeprowadzono Program Edukacji Ekologicznej przeznaczony dla uczniów klas IV-VI. W jego ramach przeprowadzono prawie 200 lekcji. Na każdą z nich składały się dwa półtoragodzinne warsztaty ekologiczne. Zajęcia dotyczyły gospodarki odpadami w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich segregacji, selektywnej zbiórki i recyklingu. Lekcje zostały przeprowadzone przez doświadczonych trenerów ze stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.
W trakcie zajęć uczniowie otrzymali 3 tysiące Elementarzy Ekologicznych będących kompendium wiedzy przekazywanej podczas zajęć oraz eko-gadżety, jak np. długopisy wyprodukowane z makulatury. Dodatkowo przeprowadzono konkurs dla szkół uczestniczących w projekcie, który polegał na zorganizowaniu kampanii promującej selektywną zbiórkę odpadów. Zwycięskim szkołom zostaną przyznane nagrody o łącznej wartości do 22 tysięcy złotych.

18 września 2010 roku zorganizowano także całodzienny piknik ekologiczny, który odbył się w parku na Kopie Cwila, na warszawskim Ursynowie. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z celami i zasadami selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, odwiedzić liczne stoiska, posmakować żywności ekologicznej oraz poznać działalność firm zajmujących się selektywną zbiórką, odzyskiem i recyklingiem odpadów komunalnych. Dzieci wzięły udział w ciekawych konkursach dotyczących wiedzy ekologicznej, obejrzały pokaz sekcji karate i Aikido oraz występy zespołów „100%” i „Fasolki”. Zwieńczeniem pikniku był koncert Eweliny Flinty z zespołem. W pikniku wzięło udział około 2 tysięcy osób.

Ponadto z inicjatywy Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” został stworzony interaktywny serwis internetowy, który jest platformą edukacyjno-informacyjną, spinającą wszystkie działania prowadzone w ramach projektu „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy”.

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są pod adresem: www.ratujziemie.pl

Informacje o Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” dostępne są pod adresem: www.ekon.org.pl

Info: EKON

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również