Projekt Oddech Wiosny – Telekariera

Stowarzyszenie WIOSNA i Fundacja Pomocy Rodzinom Chorym na Mukowiscydozę MATIO realizuje projekt Oddech Wiosny Telekariera dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Jest on skierowany do osób zainteresowanych szkoleniami i stażami, dotkniętych niepełnosprawnością związaną z chorobami układu oddechowego lub krążeniowego, niepracujących i mieszkających lub uczących się w Małopolsce. Celem projektu jest pomoc tym osobom w odkrywaniu swoich talentów, pasji i zamiłowań oraz odnalezieniu się na rynku pracy.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach w ramach projektu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać:
· nowoczesny i ciekawy zawód (grafika komputerowa, telesprzedaż, prowadzenie biura)
· indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji niezbędnych na rynku pracy
· staż zawodowy i doradztwo on-line dla 50 osób
· laptop i mobilny Internet na własność dla każdego stażysty
· stypendium szkoleniowe (4 zł brutto/godz.)
· stypendium stażowe (1000 zł brutto/m-c).
Beneficjenci projektu otrzymają ponadto: wyżywienie podczas szkoleń, zwrot kosztów dojazdu, przewidziano również wsparcie asystentów oraz opiekę nad dziećmi.
Więcej informacji na stronach http://www.mukowiscydoza.pl, http://www.wiosna.org.pl, http://www.oddechwiosny.pl
Kontakt: Monika Suszczyk, Fundacja Matio tel./fax 12 292-31-80 w godz. 9-17, e-mail: rekruter@mukowiscydoza.pl .

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również