Konferencja na temat wsparcia z EFS osób z niepełnosprawnością

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Regionalnym Oddziałem Telewizji Polskiej w Katowicach organizuje konferencję poświęconą sytuacji oraz wsparciu osób niepełnosprawnych, która odbędzie się w dniu 31 maja br. w budynku Telewizji Polskiej w Katowicach.

plakat - niepełnosprawni

Celem wydarzenia jest promocja problematyki osób niepełnosprawnych (będących jedną z grup docelowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), a także możliwości wsparcia ich integracji społeczno-zawodowej. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk, którzy z różnych punktów widzenia odniosą się do zaproponowanej problematyki. Nie zabraknie również przykładów tzw. dobrych praktyk – projektów wspierających dzieci objęte kształceniem specjalnym, osoby niewidome, czy niepełnosprawne ruchowo. Wśród zaproszonych gości są ponadto przedstawiciele organizacji wspierającej osoby z autyzmem – beneficjenta środków EFS w województwie małopolskim. Szczegóły na stronie www.efs.slaskie.pl.

Program konferencji: Pobierz

 

Info: ŚLUM

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również