Konkurs na najlepszy projekt wdrażający telepracę w przedsiębiorstwie

W ramach usługi „Telepraca - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach" organizowany jest konkurs na najlepszy projekt wdrażający telepracę w przedsiębiorstwie. Udział w nim mogą wziąć właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nagrodą główną w konkursie jest voucher o równowartości 30 tys. złotych na wyposażenie wzorcowych stanowisk pracy zdalnej, za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca uczestnicy otrzymają vouchery o wartości 15 tys. złotych. Termin składania gotowych projektów upływa 30 grudnia 2011 r.

Celem konkursu organizowanego w ramach usługi „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, realizowanej na podstawie projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II”, jest propagowanie idei pracy na odległość jako korzystnego i efektywnego sposobu zatrudnienia w firmie. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest uczestnictwo w szkoleniach, realizowanych w ramach usługi na terenie całej Polski.

– Zatrudnienie w formie telepracy jest przyszłością polskiego rynku pracy, jednak cały czas można zaobserwować obawę przed taką formą zatrudnienia, zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. Konkurs ma na celu wyróżnienie osób, które nie boją się stosować nowych rozwiązań i w pewnym sensie staną się ambasadorami telepracy. Ta forma zatrudnienia daje możliwości aktywizacji zawodowej nie tylko osobom niepełnosprawnym i matkom wychowującym dzieci, ale także jest alternatywą dla osób po 50 roku życia. Liczymy, że zastosowanie telepracy będzie rosło. Z niecierpliwością czekamy na projekty konkursowe, trzymamy kciuki za wszystkich uczestników i życzymy powodzenia – mówi Marcin Opas, prezes zarządu FIRMY 2000, zarządzający usługą.

W konkursie mogą wziąć udział właściciele lub osoby upoważnione do reprezentowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są uczestnikami usługi „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach” czyli osoby, które podpisały umowy przystąpienia do projektu i brały udział w szkoleniach i doradztwie. W celu wzięcia udziału w konkursie należy do 30 grudnia 2011 roku przesłać projekt wdrażający telepracę w przedsiębiorstwie wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami, które dostępne są na stronie www.telepraca.gov.pl. Nadesłane pomysły muszą być programami zakończonymi lub w trakcie realizacji (na dzień zgłaszania projektu min. 30 proc. postępu merytorycznego). Projekt powinien zostać złożony w formie dokumentu Word (maksymalnie 30 tys. znaków) i powinien zawierać:
– ocenę rzeczywistych potrzeb i możliwości pracodawcy w zakresie wdrożenia telepracy;
– dokonanie przeglądu stanowisk, na których celowe byłoby zastosowanie telepracy;
– dokonanie przeglądu kadr zatrudnionych na tych stanowiskach (kwalifikacje, preferencje osobiste, sytuacja rodzinna, inne);
– dokonanie wyboru stanowisk, które będą obsadzane w systemie telepracy;
– podjecie decyzji co do inwestycji w sprzęt informatyczny i Internet;
– informacje dotyczące nowych warunków umów, podpisania dokumentów związanych ze zmianą warunków zatrudnienia.

Do opisu projektu należy dołączyć budżet i harmonogram projektu w pliku Excel.
Spośród nadesłanych prac jury konkursowe wybierze trzy najlepsze projekty, których autorzy otrzymają vouchery na wyposażenie wzorcowych stanowisk pracy zdalnej o wartości: 30 tys. złotych (pierwsze miejsce), 15 tys. złotych (drugie i trzecie miejsce).
Więcej informacji na www.telepraca.gov.pl

„Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”
Telepraca to elastyczna forma zatrudnienia na odległość, która cały czas zyskuje na popularności. Sprzyja temu usługa realizowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która będzie trwać do lutego 2012 roku. Usługa ma na celu popularyzację zatrudnienia telepracowników przez polskich przedsiębiorców. W ramach działań na terenie całej Polski trwają dofinansowane szkolenia, w których weźmie udział, co najmniej 2000 właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również