„Niepełnosprawny – sprawny webmaster”

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi realizuje projekt „Niepełnosprawny - sprawny Webmaster", który jest skierowany do osób o wybranych rodzajach niepełnosprawności, z minimum średnim lub zawodowym wykształceniem i dobrą znajomością obsługi komputera, zamieszkałych w województwie łódzkim.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia. W trakcie 3,5 miesięcznego kursu (420 godzin) odbędzie się szkolenie składające się z trzech modułów: Webmaster (projektowanie, tworzenie, aktualizacja i zarządzanie stronami www), przedsiębiorczość (zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej), skuteczność osobista (aktywizacja zawodowa, doradztwo zawodowe).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Uczestnicy otrzymują m.in. materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2012 r.

Formularz zgłoszeniowy na stronie: www.projekt721.ceiron.org.pl

Kat

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również