Osoby z SM też mogą pracować

Osoby z SM też mogą pracować

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy", którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Łodzi.

20 grudnia 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy PFRON a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich o dofinansowanie projektu. Jest to pierwszy projekt skierowany do osób ze stwardnieniem rozsianym oraz ich bliskich – w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

W projekcie mogą uczestniczyć niepracujące osoby chore na stwardnienie rozsiane z terenu całej Polski w wieku powyżej 15 lat do 59 roku życia (kobiety) i 64 roku życia (mężczyźni), posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 800 osób, w tym 480 kobiet i 320 mężczyzn ze stwardnieniem rozsianym. Projekt realizowany będzie do 30 listopada 2014 r. i zakłada objęcie kompleksowym wsparciem chorych na SM i osób z ich najbliższego otoczenia.

Na potrzeby projektu oraz dla wygody chorych PTSR oddział w Łodzi stworzył biura regionalne, w których udzielane są informacje oraz prowadzona jest rekrutacja do niego:

– PTSR O/Łódź ul. Przybyszewskiego 255/267, tel. 516 050 305, e-mail: wsparcie.lodz@gmail.com
– PTSR O/Biała Podlaska, ul. Sienkiewicza 1, tel. 789 248 057, e- mail: wsparcie.biala@gmail.com
– PTSR O/Szczecin, ul. Dworcowa 19, tel. 781 131 513, e-mail: e-mail: wsparcie.szczecin@gmail.com
– PTSR O/Konin, ul. Szymanowskiego 4, tel. 798 496 177, e-mail: wsparcie.konin@gmail.com
– PTSR O/Warszawa, ul. Nowosielecka 12, tel. 796 193 586, e-mail: wsparcie.warszawa@gmail.com

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również