PFRON przeznaczy 57 mln na wyrównywanie szans między regionami

PFRON przeznaczy 57 mln na wyrównywanie szans między regionami

Zakup 357 pojazdów i likwidacja barier w 158 instytucjach publicznych sfinansowane zostaną ze środków przeznaczonych na realizację programu PFRON „Wyrównywanie szans między regionami III". Na ten cel przeznaczonych zostało 57 mln złotych.

Zarząd PFRON zdecydował, że sfinansowany zostanie zakup 357 pojazdów, w tym 261 mikrobusów przystosowanych do przewozu osób na wózkach, a także 55 autobusów i 41 mikrobusów. Dwa pojazdy zostaną natomiast dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dodatkowe środki trafią do 158 urzędów, placówek edukacyjnych i środowiskowych domów samopomocy, które zniwelują bariery dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zwiększy się też dostępność warsztatów terapii zajęciowej. Z nowo przydzielonych środków utworzone zostaną dwie takie placówki. Z kolei 58 powiatów zrealizuje inne zadania wspierające zawodową rehabilitację osób z niepełnoprawnością.

– W sumie zrealizujemy 570 projektów, na których wykonanie zabezpieczyliśmy 57 miliony złotych. Środki pozwolą na zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie – mówi prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg.

Poprzez wyrównywanie szans między regionami PFRON większa dostępność dla osób niepełnosprawnych do urzędów, placówek edukacyjnych czy środowiskowych domów samopomocy. Zmniejszają się też bariery transportowe osób mniej sprawnych ruchowo.

Program „Wyrównywanie szans między regionami III” stosuje zasadę zwiększonej koncentracji środków wybranych regionach i zadaniach, tak aby finansowane działania możliwie szybko przyniosły zakładane efekty. Dzięki temu pozwala na zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmniejsza ubóstwo w grupach najbardziej nim zagrożonych, zwiększa natomiast aktywność zawodową.
Więcej informacji dotyczących programu

Info i fot.: PFRON
Data publikacji: 24.05.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również