Pomóż sam sobie – aktywizacja niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu od 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 realizuje projekt pt. „Pomóż sam sobie - promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych".

Ogólnym założeniem projektu jest dotarcie do jak największej liczby właścicieli firm z Poznania i powiatu poznańskiego w celu zapoznania ich z możliwościami preferencyjnego zatrudniania mężczyzn i kobiet z niepełnosprawnością, co przyczyni się do podniesienia poziomu aktywności zawodowej tych osób.

Do kluczowych zadań projektu należą:
1. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej (luty 2011 – styczeń 2012). Zamieszczenie ogłoszeń w prasie, telewizji; prowadzenie informacyjno-promocyjnej strony internetowej; dystrybucja ulotek, plakatów, broszur, oraz wysyłanie formy graficznej maila.
2. Prowadzenie punktu informacyjnego (kwiecień 2011 – styczeń 2012). Zadaniem osób pracujących w Punkcie będzie udzielanie kompleksowych informacji dotyczących rewalidacji zawodowej, społecznej i zatrudniania osób niepełnosprawnych.
3. Konferencja (październik 2011) będzie elementem kluczowym całej kampanii informacyjno-promocyjnej. Założono uczestnictwo 700 właścicieli i właścicielek firm z terenu miasta i powiatu poznańskiego. Prelegenci omówią kluczowe kwestie związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych.

Więcej na stronie: www.wseiii.pl
MaC

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również