Projekt „E-pracownik… ” kontynuowany w Opolu

Projekt „E-pracownik... " kontynuowany w Opolu

Fundacja Aktywizacja Oddział w Opolu ma przyjemność poinformować, że kontynuowana jest realizacja projektu „E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie".

Projekt przewidziany jest dla osób, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

1.   posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

2.   bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,

3.   zamieszkujących na terenie województwa opolskiego,

4.   z co najmniej  średnim wykształceniem,

5.   w przedziale wiekowym od 18-65 roku życia,

6.   silnie zmotywowanych do podjęcia zatrudnienia.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

Rekrutacja trzeciej grupy trwa, organizatorzy zachęcają i zapraszają do wzięcia w niej udziału.

Uczestnicy mają możliwość:

– odbycia płatnego stażu/praktyki zawodowej,

– uczestnictwa w szkoleniu „E-pracownik – specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie”,

– zdobycia certyfikatu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych,

– skorzystania z indywidualnych porad specjalistów,

– uczestnictwa w warsztatach psychoedukacyjnych i z zakresu telepracy,

– otrzymania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i poczęstunku,

– pracy zdalnej.

Uczestnikom zapewnia się:

– płatne staże/praktyki zawodowe,

– zwrot kosztów przejazdu na szkolenie,

– kompleksowe działania aktywizujące zawodowo i społecznie.

Więcej informacji o projekcie pod adresem www.e-pracownik.org.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszę o kontakt z Bogną Bednarz

bogna.bednarz@idn.org.pl, tel. 77 542 19 01.

Data publikacji: 18.12.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również