Projekt „Integracja – Rewelacja” w Kępnie

W Kępnie zakończono realizację projektu „Integracja - Rewelacja", którego celem było rozwijanie kompetencji społecznych uczniów i otoczenia szkoły, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych, w tym kształtowanie odpowiedzialności i szacunku w klasach integracyjnych.

W ramach projektu dla uczniów klas integracyjnych zorganizowano wycieczki do muzeum, kina, na basen, aby dzieci zdrowe i chore mogły sprawdzić swoje zachowania w różnych sytuacjach i środowisku poza szkołą. Takie wycieczki były również dobrą okazją do sprawdzenia dostępności budynków użyteczności publicznej.

W ramach projektu ogłoszono konkurs plastyczny na logo i hasło integracji oraz przeprowadzono analizę programu wychowawczego szkoły integracyjnej.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również