Projekt „W pełni zaradni”

3 grudnia 2007 r. rozstrzygnięto drugą edycję konkursu dla pracodawców, organizowanego w ramach kampanii społecznej "W pełni zaradni". Do konkursu przystąpiło aż 269 firm z całej Polski zatrudniających osoby niepełnosprawne i działających na otwartym rynku pracy. Wszystkie zgłoszone przedsiębiorstwa wypełniły wymagania regulaminowe. Tym samym zostały nagrodzone znakiem kampanii społecznej "W pełni zaradni".

Najwięcej zgłoszeń od odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne wpłynęło z województwa dolnośląskiego. Do konkursu przystąpiły z tego regionu aż 34 firmy. Z województwa pomorskiego w konkursie wzięło udział 31 przedsiębiorstw, 29 firm zgłosiło się z województwa kujawsko-pomorskiego, 27 z łódzkiego i zaledwie dwie mniej, z małopolskiego. Najskromniejszą reprezentację w tej edycji konkursu miało województwo świętokrzyskie, z którego zgłosiły się 2 firmy.

Wybrano dziesięć firm najbardziej otwartych na zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Otwartość na zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników i tworzenie im jak najlepszych warunków do pracy – to główne kryteria w rozstrzygniętym właśnie konkursie dla pracodawców „W pełni zaradni”. Podczas uroczystej konferencji podsumowującej kampanię społeczną „W pełni zaradni”, która odbyła się 22 stycznia 2008 r., nagrodzono dziesięciu najlepszych pracodawców. Zostali oni wyróżnieni „Złotym znakiem” kampanii „W pełni zaradni”. Jak pokazuje rosnąca liczba uczestników konkursu, coraz więcej pracodawców zatrudnia osoby niepełnosprawne.

 

Spośród 50 nominowanych firm, wytypowanych przez organizatorów konkursu z grona wszystkich uczestników, Kapituła wybrała dziesięciu pracodawców najbardziej otwartych na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Laureatami konkursu zostali ZMIE Zamel Sp.j., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kampol” Jacek Kamola, Firma Szkoleniowo-Doradcza Onagra, PPH „Cymes” Adam Ołów, PPH Vitbis Sp. z o.o., Bahpol Sp. z o.o., Eden Springs Sp. z o.o., Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA, Seaway Agency Sp. z o.o., Allan Proctor Group Poland Sp. z o.o. Od dziś każdy z laureatów będzie mógł posługiwać się „Złotym znakiem”, pokazując w ten sposób zarówno potencjalnym niepełnosprawnym pracownikom jak i swoim klientom, że ważne są dla niego potrzeby osób niepełnosprawnych.

Przy wyborze laureatów Kapituła konkursu kierowała się przede wszystkim warunkami pracy, jakie pracodawca tworzy dla niepełnosprawnych, oraz rozumieniem przez niego potrzeb niepełnosprawnych. – Najlepsza dziesiątka to firmy, które już od wielu lat zatrudniają osoby niepełnosprawne i są bardzo zadowolone z ich pracy. Mam nadzieję, że za ich przykładem pójdą kolejni pracodawcy i będą skuteczniej wykorzystywać potencjał, jaki tkwi w osobach niepełnosprawnych – mówi Mateusz Zmyślony, dyrektor kreatywny Grupy Eskadra, pomysłodawca i realizator kampanii społecznej „W pełni zaradni”.

W pierwszej edycji konkursu dla pracodawców „W pełni zaradni” wzięło udział 49 firm działających na otwartym rynku pracy, w drugiej już 270. Jak zauważa Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, niepełnosprawni już wkrótce mogą odgrywać większą rolą na rynku pracy. – W Polsce mamy około 5,5 mln osób niepełnosprawnych, z czego jedynie 22,1 proc. jest aktywnych zawodowo. Biorąc pod uwagę, iż w naszej gospodarce zaczyna brakować rąk do pracy, nie możemy pozwolić sobie na marnowanie kapitału ludzkiego, jaki niewątpliwie stanowią osoby niepełnosprawne. Potrzebna jest mądra polityka zatrudnienia, wspierająca osoby niepełnosprawne, a także otwarte postawy pracodawców, którzy coraz częściej zaczynają doceniać tę grupę społeczną – podkreśla Bochniarz.

Konkurs dla pracodawców jest jednym z kluczowych elementów kampanii społecznej „W pełni zaradni”. Wszystkie firmy, które przystąpiły do konkursu, nagrodzone zostały certyfikatem oraz godłem kampanii „W pełni zaradni”. Oznacza to, że mogą one używać znaku promocyjnego na opakowaniach swoich produktów i w ofertach usług. Godło kampanii „W pełni zaradni” to także dobry znak dla klientów, którzy wybierając oznaczone nim produkty wspierają przedsiębiorców przychylnych osobom niepełnosprawnym.

Kampania społeczna „W pełni zaradni” realizowana jest przez sześcioro osób niepełnosprawnych. Ich zasadniczym celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych, które – podobnie jak oni sami – chcą i mogą pracować. Szóstka Zaradnych własnym przykładem – codzienną pracą i realizacją zadań związanych z projektem „W pełni zaradni” – udowodniła, że osoby niepełnosprawne są dobrymi i pełnowartościowymi pracownikami.

Info: http://www.wpelnizaradni.pl

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również