Projekt WAZON – Wzrost Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Projekt WAZON, realizowany w Wielkopolsce w ramach PO KL, opiera się na rozwijaniu i wzmacnianiu dwóch, bardzo ważnych w życiu człowieka, aspektów - edukacji i pracy zawodowej. Edukacja stwarza możliwość niezależności i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Praca jest natomiast aktywnością ważną dla każdego dorosłego człowieka - stanowi źródło utrzymania, daje poczucie bycia potrzebnym i jest sposobem samorealizacji. Dla osób niepełnosprawnych aktywność zawodowa i możliwość edukacji są szczególnie istotne, ponieważ pozwalają uchronić się przed marginalizacją społeczną.

Projekt WAZON został tak przygotowany, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość rozwoju własnych kompetencji, poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz stworzyć im okazję do odnalezieniu się na otwartym rynku pracy, poprzez zapewnienie miejsca odbycia stażu. Realizatorzy projektu zdają sobie sprawę, że jego uczestnicy stanowią grupę wysoce niejednorodną, dlatego oparli go na sprawdzonych metodach i rezultatach.
Program zakłada kompleksowe przygotowanie uczestników do podjęcia aktywności zawodowej. W czasie realizacji projektu zaplanowano następujące etapy:

1. Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz wzrost motywacji (warsztaty psychologiczne, konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności życiowych, indywidualne spotkania z coachem).
2. Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych do potrzeb wielkopolskiego rynku pracy (kursy komputerowe dostosowane do oczekiwań i umiejętności uczestników, szkolenia zawodowe refundowane do kwoty 2900 zł).
3. Wyjście ze strefy wykluczenia zawodowego (staż zawodowy adekwatny do możliwości i aspiracji uczestników; wynagrodzenie 1350 zł/mies. brutto).
4. Zakup wózka inwalidzkiego.

Uwzględniając sytuację osób niepełnosprawnych w województwie wielkopolskim określono, że uczestnikami projektu mogą zostać osoby (wszystkie warunki muszą zostać spełnione):

– bezrobotne i niezatrudnione,
– w wieku aktywności zawodowej (18-64),
– posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
– chętne do rozwinięcia swoich umiejętności życiowych i zawodowych,
– gotowe do rozpoczęcia pracy zawodowej w ramach płatnego stażu,
– zamieszkałe na terenie powiatu konińskiego, średzkiego lub wolsztyńskiego.

Projekt jest całkowicie bezpłatny, finansowany ze środków Unii Europejskiej; osobom niepełnosprawnym zapewnia się transport oraz wyżywienie.

Więcej informacji na temat projektu będzie dostępnych już niedługo na stronie www.profesja-poznan.pl . Do tego czasu jego realizatorzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania drogą e-mailową lub telefoniczną, kontakt: Anna Łaszcz.

PROFESJA
ul. Reymonta 27/6
60-791 Poznań
tel. 61 657 04 32
tel.kom. 783 707 000
www.profesja-poznan.pl
anna.laszcz@profesja-poznan.pl

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również