„Po prostu Poradnia”

"Po prostu Poradnia"

Stowarzyszenie Spoza powstało w 1998 roku, od 2005 jest organizacją pożytku publicznego. Zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi, z problemami emocjonalnymi, pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych. W 2008 roku powstała Poradnia Spoza zajmująca się dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. W latach 2010-2011 Stowarzyszenie realizuje projekt „ Po prostu Poradnia". Jest on odzwierciedleniem hasła EFS „człowiek - najlepsza inwestycja".
Projekt ten adresowany jest do 200 osób z niepełnosprawnością z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego; grupy społecznej poddanej wielokrotnej marginalizacji (w odbiorze społecznym, edukacji, pracy, bliskim środowisku).

spoza

Poradnia pracuje innowacyjną metodą wieloczynnikowego doradztwa, oferując beneficjentom doradztwo psychologiczne, zawodowe, edukacyjne, prawne, coaching oraz usługi pośrednika pracy i asystenta osoby z niepełnosprawnością. W zespole doradczym rolę wiodącą ma nadzorujący proces metodolog oraz doradca zawodowy czuwający nad wypracowaniem przez beneficjenta indywidualnego planu działania, czyli nad przygotowaniem beneficjenta do budowy kariery całożyciowej. Zespół Poradni to doświadczeni specjaliści z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.

Sukces działań projektu zapewnia synergia oddziaływań zespołu specjalistów. Zespół „prowadzi” – planując z beneficjentem ścieżkę rozwoju kariery osobistej, aktywności społecznej i obywatelskiej według indywidualnego planu działania – narzędzia zbudowanego w oparciu o teorię konstruktywistycznego kształtowania kapitału kariery.

W czasie trwania projektu 126 osób zaczęło aktywnie poszukiwać pracy, 41 osób podjęło pracę, a 19 naukę w szkołach wyższych, policealnych i średnich. W różnych szkoleniach budujących kompetencje społeczne oraz pogłębiających umiejętności zawodowe uczestniczyły 72 osoby.

Najważniejsze jednak jest to, że Poradnia Spoza jako placówka pomocy osobom z niepełnosprawnością na trwałe wpisała się w mapę Pragi Północ, Warszawy i Mazowsza.

Konferencja podsumowująca (wraz z konferencją prasową) projekt „Po prostu Poradnia” odbędzie się w dniu 14 czerwca br., w Centrum Prasowym PAP (Warszawa, ul. Bracka 6/8) w godz. 11 – 16. Pokażemy metodologię i rezultaty projektu. Uczestnicy otrzymają publikację na temat idei i standardów pracy Poradni. Publikacja zostanie także rozesłana do instytucji i organizacji zajmujących się na Mazowszu problematyką niepełnosprawności. Więcej informacji www.spoza.org.pl.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również