Rusza IV edycja konkursu „Warto być za”

Inicjatywa społeczna „Warto być za!" ma już swoją trzyletnią historię. Powstała z myślą o osobach najbardziej potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym, tych które nie poradziły sobie w czasach transformacji, a ich ubożenie nadal się pogłębia.

Podstawowym elementem inicjatywy jest konkurs dla organizacji pozarządowych, których celem jest wspieranie takich osób. Na początku lipca rozpoczęła się kolejna jego edycja.

W poprzednich trzech konkursach wzięło udział blisko 230 organizacji, ubiegały się one o dofinansowanie w czterech kategoriach finansowych: 50, 100, 250 i 500 tys. złotych. Projekty dotyczyły działań na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, samotnych matek oraz dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych. Dotychczas zwycięskie projekty dofinansowano kwotą 4,5 mln złotych. Beneficjentami udzielonego wsparcia, czyli działań pomocowych było ok. 11 tysięcy osób. A wśród laureatów znaleźli się m.in.: Powiślańska Fundacja Społeczna z Warszawy wspierająca rodziny zmarginalizowanie społecznie z warszawskiego Śródmieścia i Pogotowie Społeczne z Poznania, które stworzyło mieszkanie treningowe dla samotnych matek.
W tym roku o dofinansowanie mogą ubiegać się, podobnie jak w poprzednich edycjach, stowarzyszenia i fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego. Wymagany jest wkład własny w realizację projektu wynoszący 10 proc. W tej edycji zmieniają się kategorie finansowe – można będzie się ubiegać o dofinansowanie wysokości 100 i 50 tys. złotych. Łączna pula dofinansowań wyniesie pół miliona złotych- przewidziano bowiem wybór 3 projektów po 100 tys. i 4 po 50 tys. złotych.
Kryteria oceny projektów konkursowych to m.in. ich efektywność – preferowane będą te, które mają na celu długofalowe wsparcie osób wykluczonych społecznie z powodu ubóstwa, innowacyjność, wiarygodność wnioskodawcy, spójność koncepcji i plan realizacji.
Beneficjentami działań pomocowych, proponowanych w projektach, mogą być: dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, kobiety samotnie wychowujące dzieci, bezdomni, ofiary patologii życia rodzinnego, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych i bezrobotne oraz niepełnosprawne.
Regulamin konkursu, wytyczne dla uczestników i formularz wniosku o dotację można pobrać ze strony internetowej www.warto.eu.
Wnioski w ramach tej edycji przyjmowane będą do końca sierpnia br. O przyznaniu dofinansowania zdecydują eksperci i Rada Programowa, a następnie opinia publiczna oraz społeczności lokalne. W październiku br. wspomniana Rada nominuje projekty, które zostaną poddane pod głosowanie opinii publicznej. Głosować można będzie za pośrednictwem formularza elektronicznego z oficjalnej strony akcji: www.warto.eu i SMS (wiadomość o treści WARTO z numerem wybranego przez siebie projektu). Wyłonienie zwycięzców nastąpi w grudniu tego roku, a ich realizacja w pierwszym półroczu 2010. Organizatorem inicjatywy społecznej „Warto być za!” jest Kompania Piwowarska.
Halina Guzowska

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również