Sztuki plastyczne w radiu

Fundacja Audiodeskrypcja realizuje projekt „Obrazy słowem malowane. Radiowe spotkania z audiodeskrypcją sztuk plastycznych, nie tylko dla najmłodszych". W jego ramach zostanie opracowanych, zrealizowanych i wyemitowanych 12 audycji radiowych na temat sztuk plastycznych. Audycje będą emitowane co drugą sobotę w Radiu Białystok o godz. 14.15.

W trakcie audycji za pomocą audiodeskrypcji zostaną zaprezentowane najcenniejsze dzieła plastyczne z różnych epok. Będzie można również poznać najważniejsze terminy związane z malarstwem, rzeźbą i grafiką: co to jest inspiracja, co może być jej źródłem, dowiedzieć się o możliwości wielozmysłowego doświadczania sztuki.

Cykl audycji zostanie wydany jako audiobook na płytach CD.

W ramach projektu dodatkowo będzie stworzona pierwsza w Polsce dotykowa paleta barw, wykorzystująca powiązania między widzianym kolorem, a odczuwalną fakturą. Audiobook z dotykową paletą barw ma stanowić pomoc dydaktyczną wyrównującą szanse dzieci niewidomych i słabowidzących w programach nauczania przedmiotów: wychowanie plastyczne i plastyka.

Zostanie on także nieodpłatnie przekazany do ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z terenu całego kraju, bibliotek, uczelni wyższych, które współpracują z Fundacją Audiodeskrypcja w zakresie upowszechniania audiodeskrypcji i udostępniania z jej pomocą kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Celem tego nowatorskiego, pierwszego w Polsce projektu jest wyrównywanie szans niewidomych dzieci i dorosłych w dostępie do sztuk plastycznych.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej na: www.audiodeskrypcja.org.pl

HaPe

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również