Telepraca, czyli przełamywanie stereotypów

W kwietniu rozpoczyna się druga edycja ogólnopolskiej kampanii świadomościowej "Telepraca* - nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach".

W ramach projektu realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej będą organizowane szkolenia dla właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zakończy się w lutym 2012 r. Ma on na celu popularyzację zatrudnienia telepracowników przez polskich pracodawców.

telepraca_logo projektu

W Polsce przedsiębiorcy nadal dość sceptycznie podchodzą do tej formy zatrudniania. Projekt „Telepraca…” ma przełamywać stereotypy w zakresie polityki zatrudnieniowej oraz popularyzować korzyści wynikające z e-pracy. Na ogólnopolskich szkoleniach prowadzonych przez ekspertów i specjalistów będą przekazywane informacje o alternatywnych formach zatrudnienia, możliwościach wdrożenia telepracy w firmie, sposobach pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji związanych z wdrożeniem tej formy zatrudnienia, przedstawione zostaną zagadnienia prawne, kadrowe, psychologiczne i z zakresu BHP.
Marcin Opas zarządzający projektem ma nadzieję, że dzięki szkoleniom, którymi planuje się objąć co najmniej 2000 właścicieli i pracowników firm, zostanie przełamana psychiczna bariera przed pracą na odległość. Jest to przyszłościowa forma zatrudniania pracowników przede wszystkim ze względu na korzyści finansowe i rozwój technologii. Organizatorzy liczą, że uda się zbudować świadomość i dostarczyć niezbędnych informacji w zakresie telepracy, a tym samym systematycznie zwiększać ilość telepracowników.
Konsorcjum realizujące projekt tworzą podmioty FIRMA 2000 oraz PAG Uniconsult (Policy&Action Group Uniconsult Sp. z o.o.) – odpowiedzialne za realizację usług szkoleniowo-doradczych oraz GENESIS PR, który zorganizuje kampanię promocyjno-rekrutacyjną.
I.R. Szym

* Telepraca to każdy rodzaj pracy wykonywany poza tradycyjnym miejsce zatrudnienia, której wyniki dostarczane są za pomocą technologii informatycznej. Ta forma świadczenia pracy wskazywana jest jako optymalna i przyszłościowa m.in. dla osób z niepełnosprawnością.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również