Trwa nabór do projektu dla uczestników WTZ „Terapeutyczne obiadowanie”

To projekt, który ma na celu rozpowszechnienie nowego modelu skalowanej innowacji społecznej „Obiady Terapeutyczne”, którego istotą jest przygotowywanie, a następnie dostarczanie przez niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej bezpłatnych dwudaniowych obiadów osobom starszym powyżej 60 roku życia, wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Spotkanie tych dwóch grup społecznych pozwoli na wytworzenie się niezwykłej więzi opartej na wzajemnym zrozumieniu, empatii oraz wspólnocie doświadczania życia z ograniczoną samodzielnością.
Innowacja skierowana jest do instytucji i organizacji zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością, prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, które są otwarte na zmianę i nowe działania.

Odbiorcami innowacji są:
– Osoby starsze powyżej 60 roku życia, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
– Więcej o projekcie: Osoby z niepełnosprawnością będące uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej.

Podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej będą mogły ubiegać się o granty finansowe na wdrożenie modelu skalowanej innowacji społecznej, co pozwoli na unowocześnienie pracowni gospodarstwa domowego oraz zyskanie nowej i ciekawej formy aktywizacji swoich podopiecznych.

Ogłoszone zostaną dwa nabory dla organizacji zainteresowanych wdrożeniem modelu, w pierwszym półroczu 2022 r., w których przyznane zostaną granty w wysokości:
77 215,60 zł z 10 miesięcznym okresem wdrażania innowacji
70 722,48 zł z 8 miesięcznym okresem wdrażania innowacji.

Warunkiem otrzymania grantu jest prowadzenie pracowni gospodarstwa domowego z odpowiednim zapleczem kuchennym w warsztacie terapii zajęciowej. Wprowadzenie modelu innowacji jest stosunkowo proste, ponieważ opiera się na założeniu, że będzie on funkcjonował w obecnie istniejących warunkach prawno-instytucjonalnych, a zmiany dotyczą jedynie sposobu organizacji i zarządzania posiadanymi już zasobami.
Projekt „Terapeutyczne Obiadowanie” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1: Innowacje społeczne) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres i zasięg terytorialny realizacji projektu: od 1 października 2021 r. do 31 lipca 2023 r., na terenie całej Polski.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z organizatorem pod:
nr tel: 791 334 430 lub 17 85 77 100
e-mailem: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl

Więcej o projekcie: https://terapeutyczneobiadowanie.pl/

pr/, fot. pexels.com

Data publikacji: 03.02.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również