Tyfloteka – adaptacja książek na potrzeby niewidomych i słabowidzących uczniów oraz studentów

Tyfloteka - adaptacja książek na potrzeby niewidomych i słabowidzących uczniów oraz studentów

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie w ramach projektu „Tyfloteka" przerabia podręczniki, książki i lektury z formy czarno-drukowej na elektroniczną. Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie i studenci z orzeczeniem niepełnosprawności wzroku. Brak dostępu do publikacji w formie dostosowanej do ich potrzeb jest jedną z przyczyn powstawania luki edukacyjnej pomiędzy osobami pełnosprawnymi, a niepełnosprawnymi.  Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji BRE Banku.

Projekt potrwa do końca lutego 2014 r., a w jego ramach zostanie przetworzonych ponad 100 książek. Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji przy ul. Wybickiego 3a w Krakowie lub pod numerem telefonu 12 629 85 14 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 15.00

Kopia przetworzonej książki zostanie zapisana w pamięci komputera Fundacji, a następnie będzie udostępniana również innym zainteresowanym osobom z dysfunkcją wzroku, jak również szkołom je kształcącym. W ten sposób każda nowo zaadaptowana książka powiększać będzie dostępny dla osób niewidomych lub słabowidzących księgozbiór, z którego skorzystać będą mogły kolejne osoby/instytucje.

W dużym uproszczeniu adaptacja książki dla osoby z dysfunkcją wzroku polega na przetworzeniu papierowego wydruku (za pomocą skanera i programu OCR) do postaci elektronicznej, możliwej do odczytania przez urządzenia elektroniczne takie jak: komputery, odtwarzacze mp3, itp. Dzięki temu istnieje możliwość „przeczytania” danej literatury za pomocą słuchu. Osoby niewidome lub bardzo często słabowidzące nie są w stanie same wykonać takiej adaptacji, uzyskując zadowalającą jakość.

Projekt jest współfinansowany ze środków Fundacji BRE Banku.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również