Udostępnić przestrzeń publiczną

Udostępnić przestrzeń publiczną

CITY TAK to francuskie, nowoczesne rozwiązania wspomagające mobilność i dostęp do informacji oraz podnoszące jakość życia mieszkańców w środowisku miejskim. Wszystkie działania w ramach projektu obejmują likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych.

Miasto Zabrze, jako pierwsze w Polsce wdraża je pilotażowo. W listopadzie 2009 roku Zabrze za wdrożenie do realizacji projektu CITY TAK otrzymało statuetkę i tytuł „Samorządu Równych Szans” w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.
Koncepcja CITYTAK oparta jest na poprawie dostępu do informacji i odpowiednim oznakowaniu, czytelnym dla wszystkich, różnych „elementów” miasta, w celu wyrównania szans motorycznych, sensorycznych i poznawczych wszystkich jego mieszkańców.
Realizację projektu wspierają francuskie miejsca pilotażowe – Inkubator Technologiczny Hellemnes, Stowarzyszenie ESIUM, Uniwersytet Paris 8, ale również Politechnika Śląska.
Pierwszym etapem była przebudowa wejścia głównego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7. Wykonano podjazd, na zewnątrz i wewnątrz położono materiał antypoślizgowy.
Zainstalowano terminal informacyjny z ruchomą głowicą, co pozwala na dostosowanie jego wysokości również dla osób na wózkach inwalidzkich. Dużym udogodnieniem jest ponadto punkt informacyjny w holu budynku, który w znacznym stopniu ułatwia mieszkańcom dostęp do informacji.
Kolejny etap, realizowany w dniach 9-12 lutego, to przeprowadzenie audytu dostępności w budynku Urzędu Miejskiego. Twórcy francuskich rozwiązań Kristopher Bevilacgua i prof. Gerard Uzan (osoba niewidoma) z Uniwersytetu Paris 8, wraz z przedstawicielami Politechniki Śląskiej (partnerami w realizacji projektu) gromadzili informacje niezbędne do audytu.

citytak

Na konferencji, goście z Francji po prawej stronie

W piątek, 12 lutego, w sali sesyjnej zabrzańskiego Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie z francuskimi gośćmi, twórcami projektu. Podczas spotkania zaprezentowano projekt „zabrzański” pod nazwą „Nowoczesne rozwiązania wspomagające mobilność i dostęp do informacji, podnoszące jakość życia osób z niepełnosprawnościami w środowisku miejskim”, z zastosowaniem rozwiązań francuskich CITY TAK.
Konferencję prowadził Marcin Lesiak, naczelnik Biura Współpracy z Zagranicą.
Twórcy zaprezentowali założenia projektu. Kristopher Bevilacgua podkreślił, że rozwiązania, które proponują są uniwersalne, skierowane nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale dla wszystkich. Ważne jest, aby te produkty – np. podświetlone w nocy tablice informacyjne z mapami dzielnic, maty dotykowe o zróżnicowanej fakturze przydatne dla osób z dysfunkcją wzroku – znalazły się w jak największej ilości miejsc, aby mogło z nich korzystać jak najwięcej osób, ale przede wszystkim, aby nie były one dyskryminujące. Do punktu informacyjnego powinna mieć dostęp osoba na wózku inwalidzkim, czy niewidoma. Te rozwiązania są już sprawdzone we Francji, zatem powinny również sprawdzić się w Polsce.
Prof. Gerard Uzan z Uniwersytetu Paris 8, poinformował o dwukierunkowej współpracy, pomiędzy jego uczelnią a Śląską Politechniką, a także o współpracy pomiędzy samym projektem CITY TAK a przedstawicielami urzędników, naukowców, przedsiębiorców i społeczników.
Słowa podziękowania skierował do Urzędu Miejskiego za partnerską współpracę. Główne zadania projektu to przede wszystkim likwidacja wszelkich barier w poruszaniu się po mieście, związanych z komunikacją, transportem, dostępem do budynków użyteczności publicznej zarówno z zewnątrz, jak i w poruszaniu się w ich wnętrzu.

Wyrażono nadzieję, że zabrzański projekt będzie swego rodzaju lokomotywą, która pociągnie następne zdarzenia, ułatwi życie osobom niepełnosprawnym i pozwoli na rozwój miasta Zabrze w tym kierunku.

Prezentację multimedialną projektu i zakres jego zastosowania w Zabrzu omówiły Agnieszka Kowalska-Styczeń i Jolanta Bartnicka z Politechniki Śląskiej oraz Helena Breczko, pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych.
Sala była wypełniona przez przedstawicieli organizacji pozarządowych do ostatniego miejsca, a dyskusja znacznie przekroczyła ramy czasowe wyznaczone dla konferencji.

Ilona Raczyńska
fot. UM Zabrze

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również