Polityka podatkowa stymuluje wzrost pomocy

Zmiany w prawie na początku 2009 roku umożliwiły producentom przekazywanie produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego bez konieczności odprowadzania podatku VAT.

Zaowocowało to 40-procentowym wzrostem ilości żywności otrzymywanej przez Banki Żywności w 2009 roku, której łącznie otrzymały one aż 5.645.648,08 kg.

Niestety regulacje te nie dotyczą dystrybutorów artykułów spożywczych. Ciągle jeszcze opinia publiczna jest informowana o marnotrawieniu i wyrzucaniu żywności przez hurtowników, właścicieli sklepów i restauratorów, gdzie każdego dnia do utylizacji trafia nadająca się do spożycia żywność. Jednocześnie jak wynika z badań zleconych przez Polski Komitetu EAPN (Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu) 24 proc. dzieci i młodzieży w Polsce żyje w ubóstwie i jest zagrożona wykluczeniem społecznym.
Wyraźnie widać jak duże znaczenie dla niesienia pomocy i zapobieganiu marnotrawienia żywności ma polityka podatkowa. Federacja Polskich Banków Żywności stale pracuje nad dalszymi zmianami prawnymi, które umożliwiłyby rozszerzenie zwolnienia z podatku VAT od przekazywanej żywności również na jej dystrybutorów.

J. K.

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również