W Szczecinie łatwiej o prawo jazdy

W województwie zachodniopomorskim jest realizowany projekt „Z prawem jazdy łatwiej", który jest adresowany m.in. do 48 osób niepełnosprawnych - 24 niepełnosprawnych ruchowo oraz 24 słabosłyszących lub niesłyszących, w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, posiadających ważne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Projekt ma na celu zwiększenie szansy aktywnego rozwoju zawodowego i społecznego poprzez likwidację barier w transporcie indywidualnym oraz wzrost tzw. kompetencji miękkich niezbędnych na rynku pracy. Planowanych jest sześć edycji szkoleń, a cały projekt zakończy się w grudniu 2011 r.
Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

J.K.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również