Wsparcie kontynuowane

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym realizują projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce".

Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2012 roku i jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Wsparciem zostanie objętych 600 osób i będą to zarówno osoby niepełnosprawne, jak ich rodziny i opiekunowie. Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe tych osób.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z pomocy trenerów pracy, szkoleń zawodowych, dofinansowania sprzętu, który umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie na rynku pracy, wyjazdowych warsztatów aktywizacji zawodowej, indywidualnego wsparcia specjalistów TPG.
Więcej informacji pod numerem infolinii: 0801 011 107 oraz na stronie internetowej www.mojapraca.org.pl .

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również