Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (SPI) zaprasza do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III".

Głównym celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową oraz przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz do podjęcia lub kontynuacji nauki.
Wszystkie osoby zainteresowane, które spełniają łącznie następujące warunki:
1. posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności w zakresie ruchu,
2. są nieaktywne zawodowo,
3. są w wieku – od 16 roku życia do 59 roku, w przypadku kobiet i 64 roku życia, w przypadku mężczyzn – w chwili przystąpienia do projektu.

W ramach projektu beneficjent może otrzymać następujące wsparcie:
1. Poradnictwo zawodowe, prawne, psychologiczne (możliwość spotkań w domu lub innym dogodnym miejscu dla klienta)
2. Konsultacje ,,specjalistów niezależnego życia” (rehabilitant, logopeda, lekarz medycyny pracy itp.)
3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (kilku dniowe warsztaty w formie stacjonarnej i wyjazdowej)
4. Szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje
5. Staże (płatne) i zajęcia praktyczne u pracodawców (nieodpłatne)
6. Wsparcie w podjęciu i kontynuacji nauki (czesne i materiały dydaktyczne)
7. Zakup sprzętu ułatwiającego naukę i pracę

Ponadto, projekt oferuje wsparcie dla opiekunów, tj. osób z bliskiego otoczenia osób z niepełnosprawnością następujące wsparcie:
1. Warsztaty stacjonarne/ wyjazdowe
2. Grupy wsparcia
3. Wsparcie psychologiczne i/lub prawne

Warunkiem przystąpienia do projektu opiekuna jest zarejestrowanie się do projektu.
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w:
Centrum Integracja w Warszawie
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
tel.: 505 602 535
email: joanna.zmiejewska@integracja.org

Centrum Integracja w Gdyni
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
tel.: 58 660 28 38
email: gdynia@integracja.org

Centrum Integracja w Krakowie
ul. Piłsudskiego 6, 31-109 Kraków
tel.: 12 424 04 30
email: krakow@integracja.org

Centrum Integracja w Zielonej Górze
ul. Sowińskiego 2/1, 65-419 Zielona Góra
tel.: 68 328 64 80
email: zielonagora@integracja.org

Centrum Integracja w Katowicach
ul. Lompy 14, pok. 415, 40-040 Katowice
tel. 32 605 38 50 lub 505 606 661/ 505 606 746
email:elzbieta.mloczek@integracja.org

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” realizowany jest przez PFRON w partnerstwie z czterema organizacjami: Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Caritas Polska i Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Jest to projekt systemowy, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON.

Oprac. R.S.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również