Z BIZONEM złowisz… pracę

Z BIZONEM złowisz... pracę

Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON, prowadzona przez Stowarzyszenie Na Tak, realizuje projekt „KIERUNEK PRACA - kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe dla osób niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat z Wielkopolski".

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

• wsparcie psychologa i doradcy zawodowego

• coaching – indywidualną pracę z trenerem ukierunkowaną na ustalenie celów i sposobów ich realizacji

• warsztaty psychospołeczne i prozawodowe

• szkolenia zawodowe indywidualne i grupowe

• treningi samodzielności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy

• praktyki zawodowe (w asyście trenera pracy),

• płatne czteromiesięczne staże (we wsparciu asystenta stażysty)

• zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenera pracy i pośrednika pracy

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną uczestnictwem w projekcie i spełniasz wszystkie następujące warunki:

• mieszkasz w Wielkopolsce,

• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dysfunkcja intelektualna, ruchowa lub zaburzenia psychiczne),

• jesteś osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo lub uczącą się,

• jesteś w wieku 15-30 lat.

Zwiększ swoje szanse na zdobycie i utrzymanie pracy.  Zgłoś się do udziału w projekcie!

Rekrutacja trwa od  lutego 2014 do lutego 2015 roku.

Zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Jóźwiak

AZW BIZON

ul. Mielżyńskiego 27/29

61-725 Poznań

tel.61 222 37 35

e-mail: rekrutacjabizon@stowarzyszenienatak.pl

www.bizon.org.pl,

www.facebook.com/AZWBizon

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 18.02.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również