Z coachem do pracy

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział Małopolski zaprasza do udziału w projekcie „Z coachem do pracy".

Projekt jest skierowany do niezatrudnionych osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących z terenu województwa małopolskiego. Celem projektu, który jest współfinansowany z EFS, jest wszechstronne przygotowanie osób niewidomych i niesłyszących do wejścia na rynek pracy. Szkolenia realizowane od października 2010 r. do sierpnia 2011 r. obejmują m.in. kurs informatyki, języka niemieckiego i angielskiego, wizażu oraz samoobrony.

Najważniejszym elementem projektu jest bezpośrednia i bieżąca współpraca uczestników z coachami, których głównym zadaniem jest stały kontakt i świadczenie pomocy podczas trwania wszystkich etapów projektu. Rola coachów opierać będzie się na wsparciu beneficjentów w dokonaniu wyboru najbardziej efektywnej drogi szkoleń, wykorzystaniu ich efektów, a także wzmocnieniu motywacji.
Duży nacisk położony jest również na zrównoważenie rozwoju umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych.
Więcej o projekcie na stronie www.firr.org.pl

Kas

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również