Zakończono projekt Strefa Otwarta

Zakończono projekt Strefa Otwarta

Zakończono projekt integracyjnych warsztatów artystycznych Strefa Otwarta, w ramach których spotkały się dwie grupy artystów: profesjonaliści, po studiach o profilu artystycznym oraz artyści ze środowisk tzw. wykluczonych - np. niepełnosprawni, bezdomni, bezrobotni itp.

Realizował go Dom Kultury „Rakowiec”, będący filią Ośrodka Kultury Ochota w Warszawie. Głównym zadaniem Strefy Otwartej było nawiązanie wzajemnej relacji pomiędzy artystami wywodzącymi się z różnych środowisk, poprzez sztukę, twórczość i dążenie do jednego celu.

Odbyły się trzy różne warsztaty:

I. Warsztaty plastyczne: 11-13 lutego 2008 r.

Prowadzone przez profesjonalnych artystów plastyków, stosujących różne techniki tworzenia (tkacze, rzeźbiarze, malarze, lalkarze, praca z ceramiką itp.).

II. Warsztaty teatralne: 22-26 kwietnia 2008 r.

Instruktorami byli profesjonalni aktorzy zajmujący się teatrem ruchu oraz pantomimą. Skierowane przede wszystkim do grupy osób głuchoniemych.

III. Warsztaty muzyczne: 18-22 czerwca 2008 r.

Skierowane do widza, słuchacza, gościa i przyjaciela bez różnicy wieku, narodowości, wiary wyznania i stopnia sprawności.

Uczestnictwo w warsztatach było bezpłatne, kandydatów przyjmowano m.in. na podstawie zgłoszeń.

Sztuka nie jest zarezerwowana tylko dla wybrańców. Nie uczy się jej wyłącznie na elitarnych uczelniach, gdzie jest miejsce tylko dla nielicznych. Sztuka rodzi się w sercu, gdzie, jak wiadomo, obszary i możliwości mogą być bezgraniczne.

Strefa Otwarta to projekt przede wszystkim dla tych, którzy pragną rozwijać swoje talenty, ale z różnych przyczyn nie znaleźli się na uczelni artystycznej. Przyczyny są różne – niepełnosprawność, sytuacja socjalna, zbieg okoliczności. Dla nich wszystkich, przygotowano warsztaty integracyjne, w trakcie których mogli się spotkać z profesjonalnymi artystami i wspólnie z nimi wejść w proces twórczy, nauczyć się nowych metod tworzenia i odkryć nieznane ścieżki i możliwości rozwoju artystycznego.

Na warsztaty plastyczne zgłosiły się 23 osoby. Prowadzone były przez profesjonalnych artystów plastyków stosujących 3 techniki sztuk plastycznych: malarstwo – do współpracy zaprosiliśmy artystów plastyków Tomasza Supryna, Joannę Sulek-Malinowską oraz Jacka Malinowskiego; ceramikę poprowadziła Joanna Krukowska; w tajniki tkactwa wprowadzała uczestników Katarzyna Lis-Lachowicz.

Swoje umiejętności uczestnicy rozwijali w spotkaniach poświęconych wymienionym technikom plastycznym. Zajęcia ceramiczne odbyły się w Pracowni Ceramiki „Angoba”. Dla wielu obecnych było to prawdziwe święto tworzenia. Podczas trzech dni warsztatów zmienili się w pilnych studentów skupionych całkowicie na rozwijaniu umiejętności plastycznych. W procesie twórczym zapoznawali się z różnymi technikami tworzenia, zdobywali nowe doświadczenia artystyczne, i – mamy takie nadzieje – niektórzy odkryli w sobie jeszcze nieodnalezione pokłady artysty-plastyka.

Nasze oczekiwania zostały spełnione kiedy zobaczyliśmy duże zaangażowanie oraz determinację grupy osób niepełnosprawnych umysłowo. Dla nich samo przyjście do nowego środowiska, spotkanie się z innymi uczestnikami warsztatów oraz instruktorami, było dużym wyzwaniem. Pokonali jednak bariery wewnętrzne i z upływem czasu zmieniali się z nieśmiałych uczniów w indywidualności pochłonięte malowaniem, tkaniem, lub ceramiką. „Niezwykle szybko rozwijają własne wizje plastyczne, odkrywają swoje kolory i wtedy potrzeba tworzenia dosłownie się z nich wylewa” – to refleksja instruktora Jacka Malinowskiego w trzecim dniu warsztatów malarskich.

Tematem warsztatów teatralnych była pantomima. Uczestnicy mogli się zapoznać z technikami wyrazu scenicznego wywodzącymi się z mowy ciała. Warsztaty poprowadziła Lidia Pedryc – aktorka oraz reżyserka teatru pantomimy z wieloletnimi doświadczeniami, założycielka autorskiego Teatru Mimages. Pani Lidia ze swoimi uczestnikami przygotowała spektakl pt. „Kalejdoskop”, który został zaprezentowany 26 kwietnia w Sali Widowiskowej DK „Rakowiec”.

Warsztaty wokalne pieśni antycznych „Głos i Rytm” obejmowały pracę z głosem, od ćwiczeń oddechowych po niekonwencjonalne sposoby wykorzystania aparatu głosowego. Istotną częścią sesji była również praca nad rytmem. Do prowadzenia warsztatu zaprosiliśmy najlepszych specjalistów: Tomasza Rodowicza lidera Teatru „Chorea”, reżysera, aktora i muzyka współzałożyciela Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” oraz Dorotę Porowską wieloletnią aktorkę „Gardzienic”, reżyserkę, i współzałożycielkę „Chorei”. Owoce pracy na warsztatach „Głos i Rytm” zaprezentowali uczestnicy wraz z instruktorami w pokazie powarsztatowym, podczas którego mogliśmy być świadkami prezentacji różnych etapów śpiewania piosenki antycznej oraz tańca antycznego, przechodzących od poszczególnych elementów po całe hymny antyczne, połączone z rekonstrukcją antycznych tańców. Efekt był naprawdę piorunujący.

W finale całego projektu oprócz wspólnej prezentacji oraz wystawy prac plastycznych, uczestnicy wszystkich trzech warsztatów mogli się spotkać, skonfrontować swoje doświadczenia, dokonania oraz nawiązać bardziej trwałe relacje ze sztuką.

Strefa Otwarta jest projektem dla osób odważnych. Odwaga jest bowiem potrzebna do tego, żeby przekroczyć własne ograniczenia, niezależnie od tego czy jest się tzw. osobą niepełnosprawną czy należy się do tzw. zdrowych. Gratulujemy tej odwagi wszystkim uczestnikom oraz ich instruktorom i zapraszamy na kolejne Strefy Otwarte.

Anita Szaboova

Autor i koordynator projektu

fot. Strefa Otwarta

 

Patroni projektu: „Nasze Sprawy”, Pozytywy.com, niepelnosprawni.pl

Partnerzy: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

p1000167.jpg

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również