Złóż wniosek o grant na test innowacji społecznej do 31 marca 2022. Weź udział w ostatniej odsłonie naboru!

Pierwsze innowacje Inkubatora Włączenia Społecznego wchodzą do etapu testowania, kolejni Innowatorzy niebawem rozpoczną pracę nad Specyfikacjami Innowacji zmierzając tym samym do podpisania Umowy o powierzenie grantu.

Jeśli i Ty chcesz dołączyć do grona tych, którzy odważyli się zrobić mały krok w stronę dużej zmiany – nie zwlekaj!

To ostatnia odsłona naboru wniosków więc nie zwlekaj. Nie strać szansy na test swojego pomysłu w praktyce i złóż wniosek do 31 marca 2022!

Zgłoś się na konsultacje pomysłu pisząc na iws@rops.krakow.pl, zadzwoń pod numer: (+48) 12 422 06 36 | w. 34. lub wypełnij wniosek o grant.

Jak rozumiemy włączenie społeczne i jakich innowacji szukamy?

Rozwiązania zgłaszane do Inkubatora, powinny pozwolić na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce w obszarze włączenia społecznego, tj. integracji społecznej i zawodowej, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, oddalenia od rynku pracy, obciążenia rolami opiekuńczymi, wyzwań związanych z wiekiem czy niepełnosprawnościami, etc.

Poszukujemy pomysłów, które są całkowicie nowymi czy usprawniają już funkcjonujące rozwiązania. Mogą to być produkty, usługi, modele pracy, formy wsparcia czy aktywizacji, metody działania, sposoby komunikacji a także inspiracje zagraniczne z obszaru wsparcia grup wykluczonych.

Jak oceniamy innowacyjność rozwiązania?

Poszukujemy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób zmieniają wykorzystywane już rozwiązania.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

  • dajemy szanse na opracowanie i sprawdzenie w praktyce swojego autorskiego rozwiązania,
  • umożliwiamy eksperymentowanie w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji,
  • budujemy sieć kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną,
  • tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań,
  • skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (nie weryfikujemy dokumentów księgowych),
  • finansujemy 100 proc. kosztów testowania innowacji (maksymalna kwota grantu to 100.000zł – średnia wartość grantu to 49.000zł),
  • nie wymagamy wkładu własnego ze strony Wnioskodawcy (finansowego ani rzeczowego),
  • oferujemy zróżnicowane wsparcie: szkolenia, warsztaty czy sieciowanie z innymi innowatorami.

ZAPRASZAMY!

O wszystkich aktualnościach będziemy informować na bieżąco na stronie www.rops.krakow.pl oraz na Facebooku.
Wniosek o grant: https://rops.krakow.pl/formularz-grantobiorcy

Przed aplikowaniem o grant zapoznaj się z Procedurami realizacji projektu oraz Instrukcją wypełniania wniosku. W razie potrzeby pozostajemy do dyspozycji.

Info: ROPS Kraków

Data publikacji: 11.01.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również