Zrób coś dla Siebie!

„Zrób coś dla Siebie - rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych wzrokowo" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Od miesiąca października 2010 r. ruszyła realizacja projektu „Zrób coś dla Siebie – rozwój zawodowy i społeczny osób niepełnosprawnych wzrokowo”. Jest on realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie w partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski.
Projekt skierowany jest do osób niewidomych i słabowidzących, mieszkających w województwie śląskim, które potrzebują pomocy w zakresie działań potrzebnych zarówno w czynnościach dnia codziennego, jak również szkoleń specjalistycznych, które pomogą im zaistnieć na rynku pracy.
Celem głównym projektu jest wsparcie szkoleniowe i doradcze, a przez to aktywizacja społeczna i zawodowa 80 osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa śląskiego, głównie z miasta Jaworzna. Jego uczestnicy otrzymają konkretne wsparcie, zaczynając od Indywidualnego Planu Rozwoju, na szkoleniach specjalistycznych kończąc. Będą oni mogli skorzystać z indywidualnych szkoleń komputerowych o różnym stopniu zaawansowania, indywidualnego szkolenia orientacji przestrzennej (nauka chodzenia z białą laską), nauki czynności dnia codziennego, jak również nauki pisma Braille’a. Szkolenia ruszają od lutego 2011 r. Proces rekrutacji rozpoczął się w listopadzie 2010 r. i trwać będzie do stycznia 2011 r. Aby przystąpić do projektu, należy wypełnić następujące dokumenty rekrutacyjne:
■ formularz rekrutacyjny,
■ deklarację uczestnictwa w projekcie,
■ oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
■ oświadczenie, iż uczestnik jest osobą niepełnosprawną wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
■ oświadczenie uczestnika o miejscu zamieszkania wraz z kserokopią dowodu osobistego,
■ oświadczenie o statusie uczestnika,
■ oświadczenie uczestnika o aktywnym uczestnictwie w projekcie.
Dokumenty te znajdują się do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie pod adresem: www.mops.jaworzno.pl, można je też otrzymać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, po telefonicznym zgłoszeniu chęci uczestnictwa.
W syntetycznym ujęciu projekt skierowany jest dla osób:
– niewidomych bądź słabowidzących zamieszkujących teren województwa śląskiego,
– bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo bądź pracujących, ale nie posiadających stałego zatrudnienia i nie osiągających wynagrodzenia wyższego niż kryterium dochodowe na rodzinę określone przepisami o pomocy społecznej.
Uczestnicy szkoleń za każdą godzinę odbytego wsparcia /szkolenia/ będą dostawać stypendium w postaci 4,00 zł brutto za godzinę szkolenia.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Biurem Projektu
w Jaworznie pod numerem telefonu: +48 507 125 249.

Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy!

KONTAKT :
Biuro Lidera Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
ul. Jagiellońska 9 /sekcja terenowa nr 4/, 43-603 Jaworzno
tel. +48 507 125 249
Osoba do kontaktu: Patrycja Drobniak
e-mail: patrycja.drobniak@mops.jaworzno.pl

Biuro Partnera Projektu:
Polski Związek Niewidomych Koło w Jaworznie
ul. Dwornickiego 7, 43-600 Jaworzno
tel. +48 662 225 804
Osoba do kontaktu: Jerzy Janas
e-mail: jaworzno@slaski.pzn.org.pl

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również