310 mln zł na leczenie i profilaktykę chorób cywilizacyjnych od NCBR

310 mln zł na leczenie i profilaktykę chorób cywilizacyjnych od NCBR

310 mln zł na realizację projektów z obszaru onkologii, kardiologii, neurologii oraz medycyny regeneracyjnej przeznaczyło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w pierwszej edycji programu Strategmed. Dofinansowanie otrzymało 16 projektów badawczo-rozwojowych.

Program „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – Strategmed” jest pierwszym strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych, opracowanym przez Radę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie Krajowego Programu Badań.

– Choroby cywilizacyjne są obecnie jednym z najważniejszych wyzwań w medycynie. Aby rozwijać światowy potencjał polskich naukowców trzeba inwestować w najnowsze technologie z tego zakresu. Program Strategmed jest odpowiedzią na szybko rozwijające się innowacje w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia starzejącego się społeczeństwa – uważa minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, cytowana w komunikacie NCBR przesłanym PAP w czwartek.

Wśród dofinansowanych projektów znajdują się przedsięwzięcia z obszaru kardiologii, onkologii, neurologii, a także medycyny regeneracyjnej, która daje nadzieje na realne wykorzystanie m.in. komórek macierzystych w lecznictwie. Na liście zwycięzców znalazły się również projekty, w których technologie telemedyczne wykorzystywane są do diagnostyki chorych na odległość.

– Współczesna diagnostyka i terapia medyczna mają charakter interdyscyplinarny. Rozstrzygnięcie konkursu to przykład łączenia klasycznej medycyny z biotechnologią i inżynierią. Spodziewamy się, że w wyniku realizacji programu Strategmed nastąpi wzrost pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii i medycynie regeneracyjnej – podkreśla przewodniczący Rady NCBR prof. Jerzy Kątcki.

Zdaniem dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, wyniki pierwszego konkursu Strategmed pokazują, że innowacje mogą mieć realny wpływ na poprawę jakości życia każdego Polaka. – Nowoczesne rozwiązania medyczne naszych naukowców posiadają także ogromny potencjał do komercjalizacji na rynkach zagranicznych, co w wymierny sposób będzie wzmacniać konkurencyjność polskiej gospodarki – wyjaśnia prof. Kurzydłowski.

Program Strategmed będzie realizowany do końca 2017 roku. W tym czasie NCBR planuje ogłosić w sumie trzy konkursy na łączną kwotę 800 mln złotych. Nabory projektów będą przeprowadzane raz do roku.

Listę dofinansowanych projektów można znaleźć na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych-strategmed/aktualnosci/art,2749,wyniki-i-konkursu-w-ramach-programu-profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych-strategmed.html (PAP)

ekr/ mrt/ mow/

Data publikacji: 29.05.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również